22 januari 2015

'Geheime landen': MARVER publiceert lijst

De MARVER vindt dat Defensiemedewerkers er recht op hebben te weten of zij een relatie aangaan/hebben met een persoon die op de 'geheime landen lijst' staat. Daarom publiceren wij een lijst van de landen die geen antecedentenonderzoek doen voor de MIVD. Door deze 'geheime' lijst kan een militair van wie zijn of haar partner uit zo’n land komt, ontslagen worden nog zonder dat hij de mogelijkheid heeft gehad te kiezen tussen zijn baan of zijn geliefde. De MARVER vindt dat onterecht.

De MARVER mengt zich hiermee in de kwestie rond het intrekken van Verklaringen van Geen Bezwaar (VGB) van militairen met vertrouwensfuncties. Het gaat met name om militairen met een partner uit een land waar hun antecedenten over de afgelopen vijf jaren niet kunnen worden nagegaan. Om deze reden zijn al minstens enige tientallen militairen geschorst en volgt ontslag. Zij konden dit niet zien aankomen, want de lijst van deze landen is ‘vertrouwelijk'. Het beschadigt de betreffende medewerkers en het leidt tot onrust op de werkvloer. Om andere militairen deze ellende te besparen noemde de voorzitter de eigen lijst die is samengesteld op basis van beschikbare informatie die Defensie aan werknemers gaf wiens VGB-bewijs is ingetrokken. Het gaat om de volgende landen:

Afrika
• Burundi
• Egypte
• Ghana
• Kenia
• Marokko
• Zambia

Europa
• Moldavië
• Oekraine
• Rusland
• Servie
• Wit-Rusland

Azië
• Indonesië
• Libanon
• Philipijnen
• Sri Lanka
• Turkije
• China
• Jemen
• Georgië
• Saoedï-Arabië

Zuid-Amerika
• Colombia
• Venezuela
• Peru
• Nicaragua
• Chili
• Suriname

Deze lijst is overigens niet compleet; updates zullen we hier melden.

Onrust op werkvloer
De MARVER, de AFMP, collega-vakbond VBM en een aantal externe advocaten houden deze kwestie in een samenwerkingsverband al geruime tijd nauwlettend in de gaten. Het is een steeds groter wordende bron van zorg. Alleen al bij de samenwerkende partijen zijn er 27 zaken bekend van militairen die hun VGB kwijtraakten omdat ze volgens Defensie een “foute” partner hebben, en het aantal kwesties neemt toe. Dit leidt tot groeiende onrust op de werkvloer. Ook leidinggevenden geven aan problemen te hebben met de rigoureuze wijze waarop Defensie te werk gaat. Collega's zien mensen verdwijnen omdat ze na intrekking van de VGB zijn geschorst. Als militairen naar de lijst vragen om te kijken of hun (toekomstige) liefde ook op de lijst staat, krijgen ze geen afdoende antwoord. Defensie en de MIVD beroepen zich namelijk op een ‘vertrouwelijke’ lijst van landen die geen antecedenten verstrekken. Er zijn zelfs situaties bekend waarvan mensen al geruime tijd een gezin hebben, eerder te horen kregen dat er geen probleem was, waarbij nu de VGB wordt ingetrokken.

Vertrouwensfunctie
Alle militairen en een aantal burgers hebben een vertrouwensfunctie, daarvoor is een VGB vereist. Ook de partner wordt gescreend. De MARVER vindt dat overdreven omdat lang niet alle medewerkers een functie hebben die de nationale veiligheid in gevaar kan brengen. Daar komt bij dat, voor zover ons bekend, nergens zwart op wit staat dat alle militaire functies daadwerkelijk vertrouwensfuncties zijn. De MARVER heeft dit ingebracht in een bezwaarprocedure.

Wat wil de MARVER
De MARVER wil dat Defensie het VGB beleid soepeler toe gaat passen en kritisch beziet welke functies in de toekomst als vertrouwelijk moeten worden aangemerkt. En mocht het dan toch zo zijn dat er problemen met de VGB onstaan? Dan moet de werkgever zich als een goed werkgever gedragen en betrokken werknemer in eerste instantie een andere baan binnen Defensie bieden, en als dat écht niet mogelijk is helpen bij het zoeken van een baan buiten Defensie.

Nadere ontwikkelingen rondom deze kwestie zullen we melden via deze website.

Hebt u ook een probleem met uw VGB-bewijs, meld het snel via info@marechausseevereniging.nl

Meer over:
BVJ
VGB