29 juni 2020

Gesprekken nieuw bezoldigingsstelsel opnieuw vastgelopen

Een week intensief overleg. Een week die op dezelfde manier eindigt als de week ervoor. Ondanks alle energie die er in gestopt is, hebben Defensie en de bonden geen acceptabel alternatief gevonden voor het nieuwe bezoldigingsstelsel. Maandag, 29 juni, tegen de avond is er opnieuw een vergadering van het Sectoroverleg defensie (SOD).

Nadat al eerder vastgesteld was dat een volledig nieuw bezoldigingsstelsel op 1 juli aanstaande er niet inzat, is gezocht naar een aansprekend alternatief. Deze besprekingen liepen al snel spaak omdat er een blokkade lag op een inhoudelijk gesprek over toeslagen als onderdeel daarvan. Het laatste SOD heeft deze blokkade weggenomen. Na een week van gesprekken moet de conclusie echter zijn dat het eerder gaat over een opening van enige millimeters; schuiven op de vierkante centimeter.

De in de loop van het proces al neerwaarts bijgestelde inzet van de bonden om voor 1 juli een akkoord te bereiken, ligt voor Defensie achter de horizon. Zelfs de toezegging dat de afspraken die ergens in de toekomst nog gemaakt worden terugwerken naar 1 juli 2020 kwam er niet. De bonden hebben onder andere ingezet op het structureel maken van de tijdelijke toelage die dreigt te verdwijnen, een verdere integratie van de huidige tabellen voor de verschillende krijgsmachtdelen, een betere vergoeding voor overwerk en beloning bij een notice-to-move en een vervolgstap in de TOD. Allemaal elementen die onderdeel zijn van de afgesproken algehele herziening per 1 juli.

Meer over:
SOD