1 november 2021

Gezamenlijke bonden roepen het nieuwe kabinet op fors te investeren in Defensie

Dat er extra geld nodig is voor Defensie, is inmiddels iedereen wel duidelijk. Of het nou voor personeel is, of voor materieel, vastgoed, IT of munitie. Overal zijn tekorten. De huidige stand van zaken op arbeidsvoorwaardengebied geeft nog eens extra aan dat investeringen noodzakelijk zijn. De samenwerkende centrales van overheidspersoneel, sector Defensie (de bonden) roepen daarom het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer op fors te investeren in Defensie.

Daartoe hebben zij een brief, die gezamenlijk met Defensie is opgesteld, gestuurd aan de informateurs en de leden van de Vaste Kamercommissie voor Defensie. In de brief roepen zij op te investeren in personeel door het moderniseren van het HR-beleid, met aandacht voor een nieuw loongebouw, meer flexibele aanstellingsvormen en talentmanagement, meer individuele inspraak bij carrièrekeuzes en een meer evenwichtige duurzame balans tussen werk en privé. Daarnaast moet het nieuwe pensioenstelsel goed geborgd worden binnen Defensie, waarbij rechtgedaan wordt aan de bijzondere positie van de militair. Ten slotte is het belangrijk dat er een minimaal gelijkwaardige concurrentiepositie komt voor defensiemedewerkers in het publieke domein.

Aanzienlijk deel
Voor het inzetbaar krijgen en houden van de krijgsmacht is €4,2 miljard per jaar meer nodig. Daarvan zal een aanzienlijk deel, honderden miljoenen, voor personeel gereserveerd moeten worden. Met die 4,2 miljard zal Nederland langzaam naar het gemiddelde percentage van het BBP, dat de Europese NAVO-landen aan defensie uitgeven, toegroeien. Daarna moeten volgende kabinetten verder investeren om de al in 2014 afgesproken 2 % van het BBP te halen. De krijgsmacht is de verzekeringspolis van Nederland. Zonder daarvoor voldoende te betalen, zal Nederland onderverzekerd zijn, met alle gevolgen van dien.