2 juni 2023

Buiten de boot gevallen militairen kunnen opleidingsbudget aanvragen

Een groep militairen die door vertraging in de uitvoering van het avw-akkoord 2017-2018 geen gebruik kon maken van het in artikel 16bis van het AMAR vastgelegde persoonlijk opleidingsbudget krijgt de gelegenheid om dit in 2023 alsnog aan te vragen. Defensie stuurde inmiddels een brief met deze boodschap aan militairen met een LOM-datum tussen nu en 1 januari 2024 die tot deze groep behoren. Samen met de andere bonden ging de MARVER tijdens een recent overleg met Defensie akkoord met een voorstel hiervoor, op voorwaarde dat de werkgever ook zou nadenken over een passende oplossing voor militairen die sinds 1 januari 2022 met UGM zijn gegaan. We schaarden ons achter het voorstel om verdere vertraging in het moeizame overlegproces hierover te voorkomen en in elk geval een deel van de betrokkenen alsnog een opleidingsmogelijkheid te kunnen bieden.

Over een eventuele oplossing voor de laatstgenoemde groep militairen wilde Defensie bij het laatste overleg nog niets afspreken. Hierover zullen we op een later moment overleg voeren. In een in 2020 verstuurde brief aan Defensie beargumenteerde de MARVER al dat militairen niet de dupe mochten worden van de vertraagde invoering van het avw-akkoord per 1 januari 2019. Wij benadrukten destijds dat zij alsnog het opleidingsbudget moesten krijgen. Onder meer door problemen rond het nieuwe bezoldigingsstelsel en opgeschorte overleggen door het coronavirus kwam de problematiek van deze doelgroep onlangs pas aan bod in het overleg met Defensie.

Geen brief
Inmiddels klopten verschillende leden bij ons aan die geen brief van Defensie hebben ontvangen. Er zijn leden die in 2019 - hoewel ze daar toen formeel geen recht op hadden - een deel van hun opleidingsbudget hebben opgebruikt en nu geen gelegenheid krijgen om het restant op te maken. Ook zijn er leden die nog wel in dienst zijn en oorspronkelijk onder de Oude diensteinderegeling (oDER) een LOM-datum tussen 1 januari 2022 en 1 januari 2024 hadden. Door hun keuze voor de Nieuwe diensteinderegeling (nDER) valt hun LOM-datum na 1 januari 2024. Na die verschuiving is Defensie kennelijk in de veronderstelling dat zij niet tot de doelgroep behoren.
En tot slot zijn er leden die al uit dienst zijn, maar die bij een eerdere invoering van de avw-afspraak wel een opleiding hadden kunnen volgen. De MARVER gaat zich in het overleg sterk maken voor deze leden. Daarnaast zullen we ook proberen om via de juridische weg resultaat te boeken.

Maak jij deel uit van één van de hierboven genoemde groepen en ben je van mening dat jij onterecht buiten het nieuwste opleidingsvoorstel van Defensie valt? Dien dan een concreet verzoek tot het volgen van een opleiding bij Defensie in. Heb je hierbij hulp of advies nodig of wil je het door Defensie genomen besluit aanvechten? Stuur dan een e-mail naar onze afdeling individuele belangenbehartiging: ibb@marver.nl. Wij staan je met raad en daad bij.