12 maart 2018

Herleving AOV (IPAP) mogelijk bij langer doorwerken

Defensiemedewerkers die hebben gekozen om langer door te werken in afwachting van de nieuwe diensteinderegeling (nDER) kunnen het stopzetten van hun arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) terugdraaien. Dit heeft Defensie op verzoek van de bonden geregeld met Loyalis.

Defensie biedt de mogelijkheid om via verzekeraar Loyalis een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), die voorheen bekend stond als IPAP (Invaliditeitspensioen Aanvullingsplan), af te sluiten. Het AOV wordt op verzoek van de medewerker standaard twee jaar voor het bereiken van de ontslagleeftijd (vanaf de ontslagbescherming) stopgezet door verzekeraar Loyalis. Er is dan geen sprake meer van een verzekerbaar belang.

Vanwege het invoeren van de nDER per 1 januari 2017 ontstaat de situatie dat militairen niet meer verzekerd zijn wanneer zij hierdoor langer doorwerken. Dit komt omdat de AOV twee jaar vóór de ontslagleeftijd is stopgezet. Na die twee jaar is dan geen dekking bij arbeidsongeschiktheid meer.

Op verzoek van de bonden heeft Defensie geïnformeerd bij Loyalis naar de mogelijkheden om stopzetting terug te draaien wanneer is gekozen om langer door te werken. Loyalis heeft Defensie laten weten aan deze groep deze mogelijkheid te willen bieden. Alle mensen die hun AOV reeds hebben opgezegd (vanwege het bereiken van de twee jaar voor het leeftijdsontslag) ontvangen binnenkort een brief. In deze brief wordt de mogelijkheid geboden om (onder dezelfde voorwaarden als ten tijde van de opzegging) met terugwerkende kracht de verzekering te hervatten. Dit betekent dan wel dat ook de premie met terugwerkende kracht in rekening zal worden gebracht.

De brief van Loyalis met informatie over hoe de AOV opnieuw geactiveerd kan worden kun je hier vinden.