28 april 2023

Nieuw pensioenstelsel: het transitieplan

Naast het communicatietraject dat Defensie hierover is gestart, gaat de MARVER je de komende tijd ook zelf regelmatig verder informeren over de lange weg naar het nieuwe pensioenstelsel. Wij kunnen ons namelijk voorstellen dat dit lastige materie is, die voor velen bovendien nog een ver-van-mijn-bed-show lijkt. Wees je ervan bewust dat informatie hierover niet alleen belangrijk is voor mensen die al pensioen ontvangen of hier dichtbij zitten, maar ook voor jou om later te kunnen rekenen op een goed pensioen. In dit artikel geven we je uitleg over het nog te presenteren transitieplan waarin de pensioenregels voor defensiemedewerkers zijn vastgelegd. Hierover kun je in het najaar jouw mening geven.

Het kabinet en de sociale partners onderhandelden lang over een nieuw pensioenstelsel. Het bestaande pensioenstelsel voldeed namelijk niet meer aan de verwachtingen van mensen. Ook is het pensioen al jarenlang niet meer geïndexeerd, ofwel omhoog gegaan, terwijl de vermogens van de pensioenfondsen wel elk jaar groeiden. Bovendien levert het huidige stelsel steeds vaker discussie op of iedereen hierdoor wel eerlijk en evenwichtig wordt behandeld.

Wet toekomst pensioenen
Kortom, er zijn diverse redenen waarom er andere pensioenregels komen. Deze regels voor een nieuw pensioenstelsel zijn vastgelegd in de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Onlangs nam de Tweede Kamer deze wet aan. Als ook de Eerste Kamer hiermee akkoord gaat, dan krijgt ons land een nieuw pensioenstelstel. De sociale partners bij de sector Defensie zijn nu in gesprek over de vraag wat dit betekent voor alle defensiemedewerkers.

Onderhandelingsresultaat

Net als bij de arbeidsvoorwaarden vloeit hieruit een onderhandelingsresultaat voort, maar nu in de vorm van een transitieplan. Als alles voorspoedig verloopt, dan presenteren de sociale partners dit transitieplan nog voor deze zomer. Hierin zijn de regels voor defensiemedewerkers vastgelegd.
In het najaar kun jij je uitspreken over de vraag of je het eens bent met deze regels. Wij realiseren ons dat het pensioen voor de een dichtbij en voor de ander nog ver weg is. Toch is het voor iedere defensiemedewerker belangrijk om te weten wat er in dit transitieplan staat. Het gaat namelijk over het inkomen dat jij later na je pensionering gaat ontvangen.

Meer weten?

Omdat de sociale partners nog in gesprek zijn, kunnen we nog geen duidelijkheid geven over alle pensioenkeuzes die moeten worden gemaakt. Hierover informeren we je zodra het hele plan gereed is en de sociale partners daarover een onderhandelaarsresultaat hebben bereikt. Terwijl wij over dit plan onderhandelen, gaan wij jullie wel uitleggen hoe de verschillende elementen in elkaar steken die hierin zullen worden opgenomen.
Wil je nu al meer weten over de nieuwe pensioenregels op hoofdlijnen? Ga dan naar www.onsnieuwepensioen.nl. Nuttige informatie vind je ook op de website van het ABP. Blijf ondertussen ook onze website, app en social media-kanalen in de gaten houden voor uitleg en informatie over de totstandkoming van het nieuwe pensioenstelsel.