13 december 2021

Iedereen is bij ons welkom, ongeacht je mening

Steeds vaker wordt ons gevraagd hoe wij tegen mogelijke coronamaatregelen aankijken, zoals 2G op de werkplek en verplichte vaccinaties voor militairen. In zijn algemeenheid vinden we zelfbeschikkingsrecht belangrijk. Men moet zelf keuzes kunnen maken over het eigen lichaam. Zeker de militairen bij de Koninklijke Marechaussee hebben al veel verplichtingen, waardoor zij minder (grond-)rechten hebben.

Het mag geen automatisme zijn om militairen grondrechten af te nemen. Steeds zal gekeken moeten worden wat proportioneel is. Zijn er andere maatregelen mogelijk dan verplichte vaccinatie? We zijn in elk geval in gesprek met de minister over wat proportionele maatregelen kunnen zijn binnen Defensie. Hierbij beseffen we wel dat de minister zonder overleg verplichte vaccinatie kan opleggen aan militairen. Dit is nu al het geval bij een aantal vaccinaties tegen andere ziektes. Voor missies is er een verplichting voor diverse aanvullende vaccinaties (afhankelijk van het land) en altijd een vaccin tegen COVID-19.

Geen onderbouwing

Voor burgers geldt er geen verplichting en wat ons betreft komt deze er ook niet. Een verplichting breekt in op essentiële grondrechten en zou op dit moment niet proportioneel zijn. We zien daar vanuit het kabinet ook geen goede onderbouwing voor. Daarmee is wat ons betreft de zogenoemde 2G-maatregel op de werkplek niet mogelijk. In elk geval zullen we ervoor waken en leden ondersteunen als zij rechtspositionele gevolgen ondervinden van het niet gevaccineerd zijn, terwijl daarvoor geen verplichting geldt.

Enige zorg

Wij hebben nadrukkelijk geen standpunt over zo’n beetje al het andere rond het coronavirus. De meningen in de samenleving lopen uiteen en mensen buitelen over elkaar heen om er iets van te vinden. Onze enige zorg is de polarisatie die dit oplevert en het toenemende geweld in de samenleving die dat tot gevolg heeft. Niet in de laatste plaats is dat geweld gericht tegen marechaussees, politiemensen en andere hulpdiensten. Dat vinden wij onacceptabel.
Een standpunt van onze kant over ‘al dat andere’ levert alleen maar weer een mening op van nog een partij en dat voedt uitsluitend de polarisatie. We zijn een vereniging voor alle (oud)-marechaussees. Iedereen die marechaussee is of is geweest is bij ons welkom, ongeacht je mening. Onze oprichters zagen dat al goed in 1907: de Marechausseevereniging is vrij van politieke en religieuze geschillen. Het is ons werk, Het Wapen, dat ons bindt, ongeacht onze onderlinge verschillen.