15 november 2017

Jeroen Maat: ‘Vers bloed bij VO ABP is belangrijk’

Jeroen Maat vertelt over het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan ABP en waarom het belangrijk is dat collega's zich kandidaat stellen.

Waarom heb je je kandidaat gesteld?
Pensioen is de duurste arbeidsvoorwaarde en ik vind dat die beschermd moet worden door de eigen deelnemers. Het Verantwoordingsorgaan (VO) ABP is een vorm van medezeggenschap van de deelnemer.

Wat betekent je werk als lid VO voor jou?
Ik ben opgeleid als administrateur bij de Landmacht, vanuit deze invalshoek heb ik altijd te maken gehad met personeelsaspecten, ook pensioen. Ik ben meer dan 20 jaar tijd actief geweest in bestuurlijke functies en medezeggenschap, zowel binnen als buiten Defensie. Via de vakbond AFMP ben ik in 2012 gevraagd om zitting te nemen in de toenmalige deelnemersraad ABP. Ik stel mij weer beschikbaar voor een nieuwe periode in het VO, vooral om mee te praten over de overgang van de eindloonregeling naar de middelloonregeling voor militairen. Die overgang is geen gemakkelijke opgave en vraagt om deskundigheid en een goed pensioennetwerk. De hele materie is ingewikkeld en dat vind ik uitdagend. Daar bovenop vind ik, dat iedereen recht heeft op een goede oudedagvoorziening en dat wij niet zomaar moeten overgaan naar een nieuw pensioensysteem.

Heb je invloed?
Ik heb niet altijd de leukste berichten maar ik probeer mijn achterban zo goed mogelijk te informeren en mijn invloed te benutten om het beste resultaat te behalen voor militairen, maar ook voor andere groepen binnen het ABP. Ik geloof heilig in de solidariteit van het misschien wel beste pensioenstelsel van ter wereld. Deze oudedagvoorziening in stand houden en te verbeteren is mijn streven.

Waarom moeten collega’s zich ook kandidaat stellen?
Vooral de afgelopen periode heb ik gemerkt dat militaire vertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan van cruciaal belang zijn. Vers bloed en dus nieuwe inzichten zijn belangrijk voor het VO. Het huidige pensioenstelsel moet volgens sommigen radicaal veranderen en volgens sommigen moet het blijven zoals het is. Als je wordt gekozen als lid van het VO kun je erover meepraten hoe zaken zich gaan ontwikkelen. Het is belangrijk dat je zin en tijd hebt om je te verdiepen in pensioenthema’s. Lid zijn van het VO is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.