29 december 2017

Keuzemoment diensteinderegeling uitgesteld

Het keuzemoment voor de diensteinderegeling komt later te liggen dan dat de werkgever tot nu toe communiceerde. Dit is door bonden en werkgever afgesproken in het Sectoroverleg Defensie. De datum van 1 april 2018 wordt uitgesteld tot 1 januari 2019.

Met het AVW-akkoord gaat er een nieuwe diensteinderegeling (DER) gelden. Kiezen voor de oude DER blijft mogelijk voor iedereen die onder het overgangsrecht valt. De werkgever communiceerde de afgelopen maanden dat deze keuze tussen de oude en de nieuwe DER uiterlijk op 1 april 2018 gemaakt moet zijn.

De MARVER kreeg veel klachten van leden binnen over deze datum. Zij voelden zich gedwongen een keuze te maken zonder dat een goede vergelijking tussen de oude en nieuwe DER mogelijk is. Dit komt mede doordat de gevolgen van de nieuwe pensioenregeling voor militairen vanaf 2019 nog niet bekend zijn.

De MARVER heeft aan de werkgever duidelijk gemaakt dat er in het overleg nog geen harde afspraken waren gemaakt over de datum voor het keuzemoment. De MARVER vindt dat iedereen ruim de tijd moet krijgen om zijn persoonlijke situatie eerst goed te bekijken. In het overleg met de werkgever waren alle partijen het hier mee eens. Daarom is afgesproken dat de datum waarop de keuze gemaakt moet uitgesteld wordt tot 1 januari 2019. Maar als je het wel al weet mag je die keuze natuurlijk wel al eerder maken. Zodra de reactietermijn van dit besluit is verlopen wordt het besluit definitief.