24 februari 2022

KMar schrapt eenzijdige maatregel rond dienstreizen na druk bonden

In een artikel van 14 januari jl. informeerde de MARVER jou over de eenzijdige wijziging van de regels rond dienstreizen bij de Koninklijke Marechaussee. Sindsdien zijn wij hiertegen in het geweer gekomen. Dit leidde tot veel hulpvragen en verzoeken van leden om bezwaar te maken tegen hun afgekeurde declaraties. Samen met onze collega-bonden maakten wij onlangs in een brief onze grieven kenbaar aan de staatssecretaris van Defensie. Onder deze druk maande Defensie de KMar uiteindelijk om de maatregel in te trekken. Dit is inmiddels gebeurd.

Lees via deze link ons eerdere artikel van 14 januari. Aanvankelijk bleef een antwoord uit op de brief van de MARVER en onze collega-bonden aan de staatssecretaris van Defensie. Daarom voerden wij de afgelopen weken gezamenlijk flink de druk op. Ook door de collega’s in de medezeggenschap bij de KMar is druk uitgevoerd op de organisatie. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de erkenning van Defensie dat voorafgaand aan de invoering van de maatregel eerst overleg had moeten worden gevoerd met de vakbonden en de medezeggenschap. Defensie adviseerde de KMar vervolgens dringend om de maatregel in te trekken. Dit heeft de KMar na aandringen uiteindelijk ook gedaan.

Krachtig optreden
Natuurlijk zijn wij blij dat wij dit resultaat voor jullie als MARVER-leden hebben kunnen bereiken. Mooi is dat we in nauwe samenwerking met de andere bonden en medezeggenschap krachtig konden optreden tegen de eenzijdige regelwijziging rond dienstreizen bij de KMar. Wij zijn ook tevreden met het feit dat het in elk geval bij Defensie meer dan duidelijk is dat eerst overleg met de vakbonden moet worden gevoerd voordat de rechtspositie kan worden gewijzigd. We hopen dat nu ook de Koninklijke Marechaussee doordrongen is van de juiste volgorde als het gaat om medezeggenschap. Het Besluit Medezeggenschap Defensie is er immers niet voor niets.

In overleg
De komende tijd gaan we verder met Defensie in overleg over dit onderwerp. De werkgever heeft immers nog steeds de wens om aanpassingen door te voeren in het Besluit Dienstreizen Defensie. Als bond zijn wij altijd bereid om hierover het gesprek met Defensie aan te gaan. Jullie belang zal hierbij voorop staan.