2 april 2015

Leden zeggen resoluut NEE tegen 1e deelresultaat AVW

Dat is de uitkomst van de vorige week gehouden raadpleging van de MARVER- en AFMP-leden. Naast bezwaren op onderdelen van het deelresultaat, werd ook duidelijk dat de overgrote meerderheid van de leden onvoldoende vertrouwen heeft in een onderhandelingsproces met deelresultaten. De leden sporen de Minister aan om in plaats daarvan vooral snel met een serieuze loonsverhoging over de brug te komen.

Wantrouwen
Uit de raadpleging werd duidelijk dat er nog steeds sprake is van een diep geworteld wantrouwen in de richting van de ‘werkgever Defensie’. Op zich zelf geen verrassing, de vertrouwenskwestie is aan de hand van eigen onderzoeken in de afgelopen twee jaren al indringend genoeg onder de aandacht van de Minister gebracht. Maar tot op heden bleef een vertrouwenwekkende reactie van de Minister uit.

Géén loonsverhoging
De leden vinden de aangeboden 0,8% vrijval van de pensioenpremie een sigaar uit eigen doos en als enige inkomensontwikkeling absoluut onacceptabel.

Ophoging leeftijdsontslag fors discussiepunt
Door het ontbreken van vertrouwen worden de ‘piketpalen’ voor de agenda van de toekomst met argwaan bekeken. Zaken die ook al in eerdere arbeidsvoorwaardenakkoorden zijn opgenomen en waar tot nu toe niets van terecht is gekomen, krijgen het stempel ‘oude wijn in nieuwe zakken’. Bovendien bestaat er in de toekomst een kans op nieuwe ophogingen van het leeftijdsontslag. De nieuwe diensteinderegeling wordt immers gekoppeld aan de AOW-leeftijd. In combinatie met het beperken van het UGM-recht tot 5 jaar, leidt dit tot langer doorwerken. De leden zien niet hoe dit gecombineerd kan worden met de gelijkblijvende hoge fysieke eisen die het militaire vak vraagt. Daarnaast ontbreken er zekerheden en concrete overgangsmaatregelen.

Reparatie AOW-gat
De leden hebben ook een uitgesproken mening over de voorgestelde reparatie van het AOW-gat. Dit gat moet gerepareerd worden en snel. Een reparatie bekostigd uit arbeidsvoorwaardengeld is onacceptabel. Hier geldt voor de leden het motto: de veroorzaker betaalt!

In de ogen van de leden is het Kabinet de veroorzaker. Deze heeft de AOW-leeftijd verhoogd en laat (gewezen) militairen financieel in de kou staan. Daarmee toont het Kabinet en Minister Hennis op geen enkele wijze respect voor de bijzondere positie van - en waardering voor de (gewezen) militair.

Meer geld nodig
Een goede loonsverhoging, een goed pensioen, de reparatie van het AOW-gat en een nieuwe diensteinderegeling: deze oplossingen kosten veel geld. Om tot goede oplossingen te komen is er dus méér financiële ruimte nodig. Het Kabinet moet dat geld beschikbaar stellen. Veiligheid heeft z’n prijs!

De leden verwachten klinkende munt en vertrouwenwekkende afspraken! De overgrote meerderheid is bereid om hiervoor in actie te komen.

UPDATE
Een eerste reactie van werkgeverskant is er nu ook al. Minister Hennis vindt het ''buitengewoon jammer'' dat de MARVER (net als de AFMP) de uitkomst afwijst, zo sprak ze donderdag 2 april voorafgaand aan de ministerraad (zie video), naar aanleiding van een reactie van de AFMP. ''Het was een eerste stapje op weg naar een allesomvattend akkoord. We zouden hierna gaan praten over verdere loonontwikkeling. Dus eerlijk gezegd begrijp ik de reactie niet helemaal'.' Volgens haar weet de AFMP dat het niet bij de loonsontwikkeling van 0,8 procent zou blijven. “We zouden gaan praten over veel meer loonontwikkeling. Wat ze nu precies willen is me nog even niet duidelijk.”

MARVER-voorzitter Ton de Zeeuw rekent echter meteen af met die schijnbare onwetendheid van de minister: “Er heeft tot nu toe géén fatsoenlijk loonbod op tafel gelegen. Laat Hennis nu dan maar snel met een goed loonbod komen. Dan weten de bonden én het personeel waar ze aan toe zijn. Bovendien is de 0,8 % die nu geboden wordt géén loonsverhoging, maar vrijval uit de pensioenpremie dus een sigaar uit eigen doos. Daarbij gaat het onze leden niét alleen om een loonsverhoging, maar zijn er óók grote zorgen én is er wantrouwen onder onze leden over de daadwerkelijke invulling van de raamafspraken in het eerste deelresultaat”.

MARVER, AFMP en FNV Overheid vormen samen ACOP defensie. ACOPdef is een van de vier centrales aan de onderhandelingstafel. ACOPdef ondertekent dit 1e deelresultaat niet.

Meer over:
SOD
C&R