21 januari 2015

Maak bezwaar bij SVB tegen verhogen AOW-leeftijd

We raden aan tegen de beslissing die u van de Sociale Verzekeringsbank ontvangt bezwaar aan te tekenen. U kunt hiertoe gebruik maken van het voorbeeld bezwaarschrift dat u onderaan dit artikel aantreft als Word-document.

We adviseren iedereen die in 2013 of 2014 65 wordt AOW aan te vragen zodra de mogelijkheid daartoe geboden wordt (in 2013 vijf maanden voor de 65e verjaardag en in 2014 vier maanden voor de 65e verjaardag) en in de aanvraag te vermelden dat de AOW direct bij het aanvragen van de leeftijd van 65 jaar moet ingaan. De aanvraag kan worden gedaan via DigiD of door het bij de Sociale Verzekeringsbank (de instantie die de AOW uitvoert) te verkrijgen aanvraagformulier in te vullen en per post te versturen.

Voor de adressering van het bezwaarschrift kan het beste even in de beslissing gekeken worden. Daarin is te vinden bij welke vestiging van de SVB het bezwaarschrift ingediend moet worden. Zorg ervoor dat het bezwaarschrift aangetekend wordt verzonden en bewaar het verzendbewijs, zodat je altijd aan kunt tonen dat er bezwaar is gemaakt. Heb je hulp nodig bij het opstellen of indienen van het bezwaarschrift mail dan gerust naar ibb@marechausseevereniging.nl.

Zoals aangegeven in het voorbeeld bezwaarschrift zullen we de komende tijd met de Sociale Verzekeringsbank in overleg treden om te bespreken wat er met de bezwaarschriften moet gebeuren. Ons voorstel is de bezwaarschriften aan te houden tot de civiele rechter uitspraak heeft gedaan. Op deze manier blijft de administratieve rompslomp beperkt en kan alle energie in het civiele geding gestoken worden.

We begrijpen dat de verhoging van de AOW-leeftijd veel verontwaardiging oproept en we gaan ons uiterste best doen om voor elkaar te krijgen dat het kabinet wordt teruggefloten. Staat u bij ons geregistreerd als belanghebbende dan houden we u automatisch op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen. Bent u niet geregistreerd kijk dan regelmatig even op onze website voor het laatste nieuws over het AOW-gat.

bezwaarschriftaowdefensie_0.doc