3 februari 2014

Marechausseevereniging kritisch over pensioenakkoord

De Marechausseevereniging is kritisch over het pensioenakkoord dat woensdag 18 december door het kabinet met vijf politieke partijen is gesloten. Wat het akkoord voor de militaire pensioenen gaat betekenen is op dit moment nog onduidelijk. Voor de burgermedewerkers bij Defensie heeft dit akkoord in ieder geval dezelfde gevolgen als voor de rest van de Nederlandse werknemers.

Het akkoord is minder slecht dan de oorspronkelijke plannen van het kabinet, maar pakt nog steeds slecht uit voor jongeren. Het wordt vooral voor hen lastiger om voldoende pensioen op te bouwen. Bij een verlaging van het opbouwpercentage naar 1,75 procent, zoals het kabinet oorspronkelijk van plan was, zouden jongeren maar liefst 16 procentpunt minder pensioen opbouwen. Zelfs als ze de komende 40 jaar een baan zouden hebben.

Iets meer lucht
De 1,87 procent die nu is afgesproken geeft iets meer lucht omdat jongeren langer kunnen doorwerken. Als ze echter langere tijd werkloos zijn of aangewezen op flexibele arbeidscontracten, is het lastig om gaten in de pensioenopbouw te dichten. Een situatie waarmee in ieder geval ook een deel van onze jonge militairen mee te maken krijgen. Het gaat om degenen die door de werking van het flexibel personeelssysteem niet in aanmerking komen voor een fase drie contract bij Defensie en overgaan naar een burgerfunctie.

Extra aandacht
De MARVER gaat extra aandacht besteden aan de gevolgen voor onze jonge leden. Dat gebeurt in elk geval tijdens de discussies die komend jaar in het overleg over de pensioenregeling bij Defensie gevoerd moeten gaan worden.

De reacties op het pensioenakkoord van de vakcentrale FNV waarbij de MARVER is aangesloten kunt u hier vinden.

Meer over:
NA-DIENST