30 april 2020

MARVER Corona Logboek - 30 april 2020

Het Militair Revalidatiecentrum (MRC) in Doorn behandelt voor het eerst een patiënt met het zogeheten post intensive care syndroom veroorzaakt door het coronavirus. Deze patiënt is woensdag naar Doorn vervoerd. Het MRC is net als alle andere Nederlandse revalidatiecentra voorbereid op patiënten die lange tijd op de intensive care hebben vertoefd.

Het MRC richtte 10 kamers in voor mensen die niet besmettelijk zijn. Verder is er een geïsoleerde cohortafdeling van 5 tot 11 bedden voor mogelijk nog besmette patiënten. De daar opgenomen mensen kampen vaak met meerdere aandoeningen. Deze aandoeningen zijn ontstaan, omdat zij gedurende langere tijd op een intensive care hebben gelegen. Er wordt rekening mee gehouden dat ook het revalidatieproces de nodige tijd zal duren. Voor een goede verzorging zijn extra militair verpleegkundigen ingezet. Revalidatieartsen in het ziekenhuis komen met de indicatie of een patiënt al dan niet medisch-specialistische revalidatiezorg nodig heeft en zorgen indien nodig voor een doorverwijzing naar het MRC of een ander revalidatiecentrum. Sinds half maart zijn er bij het MRC strenge coronavirusmaatregelen genomen. Daarom gaat alleen medisch noodzakelijke revalidatie door. Waar mogelijk wordt revalidatiezorg op afstand geboden.

Weerstand tegen toespraak Trump op West Point
De op 13 juni geplande toespraak van de Amerikaanse president Trump op de militaire academie van West Point in New York stuit op veel weerstand. Tijdens de coronacrisis is het voor Trump voorlopig lastig om meetings te houden met zijn aanhangers. En nu ook zijn televisieoptredens op minder belangstelling kunnen rekenen, wil hij per se speechen op de beroemde militaire academie. Tijdens de promotie van de jongste lichting cadetten heeft hij de wens het land toe te spreken tijdens een ceremonieel gebeuren. Gezondheidsspecialisten vrezen echter dat dit onder de huidige omstandigheden erg riskant is. New York is namelijk het epicentrum van de coronavirusuitbraak in de Verenigde Staten.

Meer coronadoden dan Vietnamslachtoffers in VS
Het aantal coronaviruspatiënten dat de afgelopen twee maanden is overleden in de Verenigde Staten, ligt nu al hoger dan het totale aantal Amerikaanse soldaten dat in twintig jaar tijdens de Vietnamoorlog is gesneuveld. Deze trieste balans maakte de gerenommeerde John Hopkins-universiteit op. In totaal waren er enkele dagen terug al meer dan 58.365 Amerikaanse personen bezweken aan het coronavirus. Hiermee vormen de Verenigde Staten het ergst getroffen land ter wereld. Bij de Vietnamoorlog overleden 58.220 Amerikaanse soldaten.

Marechaussee volop actief in Caribisch gebied
Een KDC-10 transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht heeft begin deze week 21 marechaussees en 6 mensen van de Nationale Politie afgezet op Sint Maarten. Naar verwachting blijven zij daar drie maanden. Tijdens de coronacrisis ondersteunen zij de lokale autoriteiten desgewenst bij het handhaven van de openbaar vervoer. Dit gebeurt op verzoek van het gezag op Sint Maarten. Aan boord van het transportvliegtuig was ook nog een X-300 Integrator met een bijbehorend, 19-koppig detachement. Dit is afkomstig van het zogenoemde Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance Commando. De Landmachteenheid stapte met het onbemande vliegtuig over op het marineschip Zr.Ms. Karel Doorman. Dit schip zette de militairen af op Aruba. Daar bewaken zij met de Integrator nu de grenzen. Zij willen vooral voorkomen dat vreemdelingen het eiland opkomen en het coronavirus verder verspreiden.

Meer over:
Coronalogboek