7 april 2021

‘MC LTC komt op voor rechten van werkvloer’

Marcel van der Stap (42) is voorzitter van de medezeggenschapscommissie voor het Landelijke Tactisch Commando van de KMar. In een interview met Interventie, die zaterdag op de mat viel, vertelt Marcel wat de MC LTC betekent voor de werkvloer. “We letten op de uitvoering van het AMAR en het BARD en de overige regelgeving, omdat het belangrijk is dat iedereen dezelfde rechten en plichten heeft,” vertelt hij in het interview, dat in verkorte versie online te lezen is.

Hoe bevalt je voorzitterschap tot nog toe?
“Het bevalt me prima om leiding te mogen geven aan onze MC, die nu nog in de ‘opstartfase’ zit. Dankzij mijn vroegere ervaring bij het District Landelijke en Buitenlandse Eenheden (DLBE, red), als MC-secretaris, later als MC voorzitter en als secretaris van de Defensieonderdeel Medezeggenschapscommissie (DMC, red.) was ik al gewend met moeilijke medezeggenschapsdossiers om te gaan. Ik vind het een uitdaging om de vanzelfsprekendheid waarmee ik dit doe over te brengen op de rest van onze vrij jonge MC leden. Ik beschouw het als mijn taak om de anderen binnen de MC mee te krijgen en in verdere ontwikkeling MC.”

Na de LTC-reorganisatie in 2019 zijn verkiezingen gehouden voor de MC LTC en is deze commissie geformeerd. Hoe is de medezeggenschap opnieuw ingericht?
“Onder de DMC vallen nu vier KMar-eenheden. Een hiervan is het Landelijk Tactisch Commando. Tijdens stap 3 van de reorganisatie van het LTC zijn 5 districten samengaan, waaronder nu 5400 mensen vallen. Tegelijkertijd zijn 5 medezeggenschapscommissies samengevoegd tot één grote MC. Onder het MC LTC hangen nu 30 werkgroepen. Onderwerpen die een brigade aangaan, bespreken de werkgroepen samen met de brigadecommandant. Als zij hier zijn uitgekomen, volgt er een advies en dan wordt het gespreksonderwerp in principe een hamerstuk van de HDE en de MC. Het komt erop neer dat de zeggenschap nu is belegd bij de commandant van het LTC. Onze medezeggenschap volgt deze zeggenschap.”

Wat betekenen jullie voor de werkvloer?
“Het opkomen voor de rechten van personeel is voor ons erg belangrijk. We letten op de uitvoering van het AMAR en het BARD en de overige regelgeving, omdat het belangrijk is dat iedereen dezelfde rechten en plichten heeft. Het kan namelijk niet zo zijn dat de ene medewerker profijt heeft van een regel, terwijl deze voor een ander negatief uitpakt, ongeacht iemands rang of positie binnen de organisatie. Ook het kritische rapport van de Commissie Van der Veer over de cultuur bij Defensie uit 2018 onderstreept het belang van goede medezeggenschap. Juist om dergelijke onderwerpen te verbeteren en kritisch mee te denken en mee te spreken, maak ik deel uit van de MC.”

Wil je het volledige interview met Marcel lezen? Check dan de apriluitgave van Interventie, die op 3 april is verschenen. Deze uitgave is ook te vinden in onze ledenapp.

Meer over:
LTC