16 februari 2023

Meldingen over verzoek om toegekend zomerverlof in te trekken

De MARVER ontving de afgelopen dagen meerdere meldingen van leden aan wie is verzocht is het toegekende verlof voor de zomerperiode in te trekken of aan te passen. Reden voor dit verzoek is dat er meer dan 21 verlofdagen zijn toegekend, wat in strijd met een door de brigadecommandant uitgevaardigde order zou zijn.

Volgens de MARVER kan het terugdraaien van toegekend verlof alleen aan de orde zijn als er aantoonbaar ernstige bezettingsproblemen ontstaan en de bereidheid bestaat om de door de betrokkenen gemaakte kosten te vergoeden. De MARVER gaat het probleem bij de KMar aankaarten. Voor nu luidt ons advies om het verlof niet zelf in te trekken en het initiatief bij de brigadecommandant te laten. Nadere informatie hierover volgt.

Meer over:
AVW