30 september 2016

Minister van Defensie frustreert arbeidsvoorwaardenonderhandelingen

Op 29 september 2016 is er, op verzoek van de samenwerkende centrales van overheidspersoneel, een vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD) gehouden over het proces van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. De gezamenlijke Centrales van Overheidspersoneel in de sector Defensie (SCO-DEF) kunnen, na afronding van dit overleg, niet anders dan concluderen dat de Minister de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen van de sector Defensie frustreert.

Na totstandkoming van het eerste deelakkoord voor de sector Defensie op 16 april 2015, hebben er tussen Defensie en de SCO-DEF verkennende gesprekken plaatsgevonden aangaande de verschillende standpunten op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. Op
30 augustus 2016 heeft dit geleid tot een gezamenlijk bericht waarin Defensie en de SCO-DEF bekend maakten dat er een goede basis was om de formele onderhandelingen te gaan starten om te komen tot een volledig arbeidsvoorwaardenresultaat. Over de voortgang van deze onderhandelingen zou uiterlijk 30 september 2016 duidelijkheid worden gegeven aan het personeel.

De start was bemoedigend. Op 15 september 2016 werd de eerste formele vergadering van de werkgroep Arbeidsvoorwaarden, na het afronden van de verkenningen, gehouden. In deze vergadering is vooral gesproken over het onderhandelproces dat nodig zou zijn om voor 1 januari 2017 tot een volledig arbeidsvoorwaardenresultaat te komen. Tevens werden in die vergadering de data afgesproken waarop daadwerkelijk onderhandeld zou gaan worden, zodat voor eind september duidelijkheid aan het personeel gegeven zou kunnen worden.
Vlak voor de eerste dag waarop inhoudelijk onderhandeld zou gaan worden werd deze vergadering door Defensie geannuleerd. Dit deed de werkgever eenzijdig zonder aankondiging vooraf. Ook iedere toelichting van Defensie op deze annulering ontbrak. Deze zware teleurstelling was voor de SCO-DEF reden om te verzoeken om zo spoedig mogelijk een vergadering van het SOD te beleggen.

In deze vergadering werd door Defensie aangegeven dat er recentelijk ontwikkelingen zijn geweest die voor de werkgever van invloed zijn op de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen binnen de sector Defensie. Dit betekende dat er, geheel tegen de verwachting van de SCO-DEF in, door de werkgever op korte termijn niet inhoudelijk onderhandeld zou gaan worden over de nadere invulling van het eerste deelakkoord en nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het Defensiepersoneel. De SCO-DEF vinden het schandalig dat Defensie pas op het aller-, allerlaatste moment met deze mededeling is gekomen. Het realiseren van een volledig arbeidsvoorwaardenresultaat voor 1 januari 2017 is door deze opstelling van de Minister uiteraard niet meer haalbaar.

De SCO-DEF konden na deze mededeling en door deze opstelling van de werkgever niet anders dan het volledige overleg met Defensie opschorten. De SCO-DEF hebben Defensie het dringende advies gegeven alle aandacht te richten op het oplossen van deze problematiek, in de hoop dat de inhoudelijke arbeidsvoorwaardenonderhandelingen alsnog zo snel als mogelijk kunnen worden hervat. Daarbij is door de SCO-DEF aangegeven dat de opstelling van de werkgever voor veel onrust binnen de organisatie zal gaan zorgen, die groter zal worden naarmate Defensie er langer over doet om de problemen op te lossen.

Uiteraard zullen op het moment dat de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen hervat worden de effecten van het later ingaan van een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord op mensen of groepen van mensen voor de SCO-DEF een hoge prioriteit krijgen. Elke dag uitstel is – ook om die reden- een dag teveel. Defensie dient zich maximaal in te zetten om haar interne problemen zo snel als mogelijk op te lossen en het inhoudelijke arbeidsvoorwaardenoverleg te hervatten.

Meer over:
SOD
C&R