28 juni 2015

Netwerk Veteranen FNV is nu een feit

Netwerk Veteranen FNV is een feit. FNV-voorzitter Ton Heerts zorgde op Veteranendag voor een symbolische opening en een mooie toespraak.

Binnen de vernieuwde FNV zijn de leden en de medewerkers onderdeel van herkenbare sectoren. Maar daarnaast wordt er tussen sectoren samengewerkt in netwerken. Die zijn er op inhoud, bijvoorbeeld het Netwerk Arbeidsomstandigheden en Arbeidstijden, en op doelgroep. Zo zijn er netwerken rond diversiteit, het Netwerk Wereldburgers, voor de groep LGBT, het Netwerk Roze, en er zijn netwerken voor jongeren en vrouwen.

Al bijna 1900 veteranen ingeschreven
FNV Veteranen bestaat al langer als organisatie. Die is in 2005 opgericht als werkgroep van de Marechausseevereniging en de AFMP. Onder het motto “samen staan we sterk” heeft FNV Veteranen de afgelopen 10 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de zorg aan veteranen. Momenteel zijn er tussen de 1800 en 1900 veteranen aangesloten. Mede dankzij hun input konden de afgelopen jaren hele belangrijke stappen worden gezet, onder andere met het tot stand komen van de Veteranenwet en de opening van het Veteranenloket. Heerts: "Maar het is heel goed dat dit nu wordt uitgebreid naar de hele FNV, als Netwerk FNV Veteranen. Na de actieve dienst komen veteranen immers op vele plekken in de samenleving en in het arbeidsleven terecht. Via het Netwerk kunnen ze samen opkomen voor de belangen van veteranen."

Verder kijken
Nu deze basis is gelegd is het tijd om verder te kijken. Heerts: "Met iedere nieuwe internationale missie waar Nederland aan deelneemt, groeit ook het aantal veteranen in onze samenleving. Vele van deze veteranen vinden na hun carrière bij Defensie een nieuwe uitdaging op de civiele arbeidsmarkt. Hun band met Defensie en vooral met hun collega-veteranen zal echter altijd blijven."

Alle veteranen van alle FNV-bonden welkom
"Om die saamhorigheid te versterken dopen wij FNV Veteranen nu om naar een echt FNV Netwerk. Een netwerk waar alle veteranen van alle FNV-bonden van harte welkom zijn. Voor informatie, hulp (waarbij we doorverwijzen naar de instanties) en ondersteuning. Maar ook om input te leveren voor belangrijke standpunten en beleidswijzigingen voor Veteranen. Dat helpt de FNV defensievakbonden, die het formele overleg hierover voeren met de Minister en de politiek, om de belangen van veteranen nog beter te behartigen."