9 januari 2024

Nieuw pensioenstelsel: nieuwe regeling en transitieplan in zicht

De bonden verwachten binnenkort overeenstemming met Defensie te bereiken over de hoofdlijnen van een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Wij hopen dat we aansluitend daarop komend voorjaar een onderhandelaarsresultaat in de vorm van een transitieplan aan jullie kunnen voorleggen.

Op dit moment zitten sociale partners aan de gesprekstafel om de puntjes op de i te zetten voor een nieuwe pensioenregeling voor militairen. Samen formuleren zij een antwoord op de vraag hoe deze pensioenregeling er het beste uit kan komen te zien, op welke manier de bestaande pensioenafspraken in het nieuwe stelsel kunnen worden ondergebracht en hoe groepen militairen kunnen worden gecompenseerd die hier eventueel nadelige effecten van kunnen ondervinden.     

ABP-brede basisregeling
In de Pensioenkamer, het overlegorgaan van werkgevers en werknemers bij de overheid, is inmiddels overeenstemming bereikt over een ABP-brede basisregeling voor burgerpersoneel. Dit is ook van belang voor de uitwerking van de nieuwe pensioenregeling voor militairen. Met een hoofdlijnenresultaat op dit terrein is een eerste grote stap gezet richting een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027.

Nieuwe regels

Parallel aan dit proces zijn de defensievakbonden dus in gesprek met de werkgever over de nieuwe pensioenregeling binnen de sector Defensie. Net als bij de onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden levert dit uiteindelijk een onderhandelingsresultaat op, maar dan in de vorm van een transitieplan. In dit plan worden de nieuwe pensioenregels voor defensiemedewerkers vastgelegd.
Net als de leden van de andere vakbonden mag jij je uitspreken over de vraag of je het hiermee eens bent of niet. Deze achterbanraadpleging vindt plaats nadat de verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers over het concept-transitieplan zijn gehoord en er een definitief onderhandelaarsresultaat is bereikt. Zoals je van ons gewend bent, komen wij uiteraard eerst weer uitleg geven over dit resultaat voordat we je vragen jouw mening hierover te geven.