9 november 2022

Nieuwe salaristabel werkt door in alle UGM-uitkeringen

De nieuwe salaristabel gaat doorwerken in alle UGM-uitkeringen. Dat is de positieve uitkomst van een recent overleg in de werkgroep Algemeen Personeelsbeleid van het Sectoroverleg Defensie (SOD). Gespreksonderwerp van dit overleg was de uitwerking van de avw-afspraak dat de uitkeringsgrondslag voor militairen met UGM die vanaf 1 juli 2022 met leeftijdsontslag zijn gegaan, wordt verhoogd op basis van de bedragen van de nieuwe, op 1 januari 2023 in te voeren salaristabel. Besloten is dat niet alleen deze groep, maar alle militairen met een UGM-uitkering deze maand een herberekening van de UGM krijgen en daarmee een hogere uitkering tegemoet kunnen zien.

Oplettende leden hebben waarschijnlijk al gezien dat er in Mijn ABP UGM-bedragen stonden vermeld die absoluut niet overeenkwamen met datgene wat zij verwachtten. Althans, dat dachten velen van hen, zo viel af te lezen aan het grote aantal reacties op onze social media-kanalen.

Verhoging uitkeringsgrondslag

De afgelopen weken spraken Defensie en de bonden veel over de uitwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2021 - 2023. Eén van de besproken onderwerpen was de afspraak over de verhoging van de uitkeringsgrondslag van de UGM vanwege de invoering van de nieuwe salaristabel voor de groep militairen die vanaf 1 juli 2020 met leeftijdsontslag zijn gegaan.

Aanvullende afspraken
Uiteindelijk bleek dat de gemaakte afspraak niet kon worden nagekomen. Dit heeft te maken met het feit dat de in de Uitkeringswet gewezen militairen (UGM) opgenomen definitie van ‘laatst genoten bezoldiging’ ervoor zorgt dat wijzigingen in het pensioengevend inkomen van actieve militairen automatische doorwerken naar de (hoogte van de) UGM-uitkering. Omdat de invoering van een nieuwe salaristabel op 1 januari 2023 ook dit gevolg heeft, moesten Defensie en de bonden in het georganiseerd overleg aanvullende afspraken maken.

23 november
Afgesproken is om die verhoogde salarisbedragen al met ingang van 1 juli 2022 uit te betalen en niet pas vanaf 1 januari 2023. Daarom kunnen ook de militairen met UGM vanaf die datum een hogere uitkering tegemoet zien, wat natuurlijk erg goed nieuws is voor deze groep. Deze maand keert ABP de verhoogde UGM-uitkering op 23 november uit. Vier dagen eerder is de betaalspecificatie al beschikbaar via Mijn ABP.

Meer over:
AVW
UGM