21 april 2023

Nieuwe website voor ASD

Het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie (ASD) heeft met hulp van het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) een nieuwe website gelanceerd. Het ASD is een samenwerkingsverband van het ministerie van Defensie en de vier centrales van overheidspersoneel, waaronder de ACOP waarvan de MARVER deel uitmaakt. Via www.stichtingasd.nl kun je niet alleen kennismaken met dit fonds en zijn bestuur, maar ook eenvoudig subsidie aanvragen voor projecten die de duurzame inzetbaarheid van jou als defensiemedewerker stimuleren.

Het ASD spant zich defensiebreed in om de duurzame inzetbaarheid van actieve burgers en militairen bij Defensie te bevorderen. Hiervoor coördineert en stimuleert het fonds onder andere projectinitiatieven, die zijn gericht op deze inzetbaarheid. De nieuwe ASD-website is mede tot stand gekomen met behulp van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU)-subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Projectideeën
De website is geproduceerd en gelanceerd met hulp van het CAOP. Deze biedt onder andere de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor vernieuwde projectideeën, die ten goede komen aan het hele team of aan de eenheid en die aansluiten bij één van de vier gedefinieerde thema’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid: gezond, veilig en vitaal werken, goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap, arbeidsmobiliteit en ontwikkelingsmogelijkheden. Het doel van de kleinschalige projecten is om deze bij bewezen succes breed binnen de organisatie in te voeren.

Duurzaam Inzetbaar Yourself
Voor relatief kleine projecten kan een zogeheten Duurzaam Inzetbaar Yourself (DIY)-subsidie worden aangevraagd van maximaal 5000 euro. Daarnaast financiert het ASD projectvoorstellen met een grotere omvang en een langere projectduur. Hiervoor zijn er themasubsidies, die starten vanaf 5000 euro. Op de nieuwe website staan diverse voorbeelden van projecten zoals Stiekem Fit, Walk for Airpower en Creatieve Changemakers.

Meer over:
BVJ