23 oktober 2018

Nieuwsflits ABP

De samenwerkende bonden in “Actie bij Defensie” (ACOM, AFMP, BBTV, FNV-Overheid, MARVER en VBM, hierna de bonden) hebben op 23 oktober vernomen dat er een nieuwsflits vanuit het ABP naar de militaire deelnemers in het ABP is gestuurd.

In deze nieuwflits wordt aangegeven dat er vanaf 1 januari 2019 door het ABP een basis
pensioenregeling zal worden uitgevoerd. Er veranderen daardoor per 1 januari 2019 voor u een aantal dingen, en die veranderingen kunnen uitermate belangrijk zijn voor u. In de nieuwsflits wordt aangegeven dat u op www.abp.nl meer kunt lezen over deze wijzigingen.

Maar laat u niet bedotten! De basis pensioenregeling waar het ABP naar verwijst is een middelloonregeling met een laag opbouwpercentage en een hoge franchise! Het is geen eindloonregeling, zoals dat tot heden wel gewoon voor u geldt en ook is afgesproken met Defensie! De militaire deelnemers hebben daardoor bij promotie een veel slechter pensioen dan thans het geval is. Bovendien wordt het pensioen veel slechter dan wat de burgercollegae op dit moment hebben! Op het moment van een individuele promotie (trede of bevordering) na 1 januari 2019 bouwt u daarover dus geen pensioen met terugwerkende kracht op.

Zoals tijdens onze (gezamenlijke) voorlichtingen al is aangegeven is dit voor de bonden onacceptabel. Wat ons betreft dient het ABP de pensioenregeling voor militairen uit te voeren zoals de sociale partners dat zijn overeengekomen, namelijk een eindloonregeling.

Het al dan niet aanpassen van de pensioenregeling van militairen (dus ook het anders uitvoeren daarvan) kan naar onze mening alleen indien de sociale partners daartoe hebben besloten. Daar is in dit geval geen sprake van. Een nieuw pensioenstelsel voor militairen maakte deel uit van het onderhandelaarsresultaat arbeidsvoorwaarden en is door de centrales in een vergadering van het Sector Overleg Defensie unaniem afgewezen!

De bonden zijn dan ook van mening dat het ABP de afspraken die sociale partners in het verleden hebben gemaakt en die zijn vormgegeven als een eindloonstelsel onverkort en ongewijzigd dienen uit te voeren in 2019. Het ABP is immers een uitvoerder, niets meer en niets minder!

Om deze mening te ondersteunen door daden hebben wij Prof. Mr. Drs. M. Heemskerk en
Mr. T. Huijg van Held Law verzocht om ons juridisch bij te staan en, binnen de juridische mogelijkheden, alles in het werk te stellen om het ABP te dwingen voornoemde afspraken ook in 2019 uit te voeren.

Daarnaast roepen wij alle militaire deelnemers in de pensioenregeling van het ABP op telefonisch contact op te nemen met het ABP om te vragen wat er nu precies gaat veranderen en wat dit voor u inhoudt. U kunt het ABP bereiken op 045-579 60 80.

Zodra er meer duidelijkheid is over de eventuele juridische stappen of als er andere relevante informatie beschikbaar komt zullen wij u uiteraard informeren.

U kunt de documenten waar hier naar gerefereerd is ook lezen/downloaden:
Nieuwsflits ABP
Afspraken pensioenregeling militairen 2018

Meer over:
SOD
Acties