2 oktober 2015

Onacceptabele uitkomst extra sectoroverleg Loonruimte-deal

De ACOP Defensie (MARVER, AFMP en FNV Overheid) heeft in verband met de Loonovereenkomst publieke sector een extra Sector Overleg Defensie (SOD) aangevraagd. Dit vroegen wij omdat er géén open en reëel overleg plaats heeft gevonden over de Loonruimte-overeenkomst publieke sector (het Loonakkoord) aan de onderhandelingstafel bij Defensie. En ook omdat dergelijke belangrijke besluiten altijd in een SOD (moeten) worden genomen. In het SOD hebben wij helaas moeten constateren dat er opnieuw géén ruimte was om fatsoenlijk te kunnen onderhandelen over zowel de pensioen- als de loonafspraken in het Loonakkoord.

De FNV is het daar niet mee eens en zal alles op alles zetten om de verslechtering van de pensioenen van 2,8 miljoen mensen te voorkomen. 'Wij gaan in hoger beroep, en willen daar de grootst mogelijke spoed op zetten, omdat de rechter met deze uitspraak achteraf de spelregels van ons overlegsysteem verandert,’ aldus Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV, ‘We blijven strijdbaar en samen met onze leden actievoeren tegen het loonakkoord. Feit blijft dat 1 op de 5 mensen tot 15 procent inlevert op zijn pensioen.’

Referendum
Een van die acties is het referendum over het loonakkoord onder de ABP-deelnemers. Daarbij kunnen alle 2,8 miljoen mensen die een pensioen hebben of opbouwen bij het ABP (lid of geen lid van een vakbond) hun mening geven over het akkoord. ‘De uitkomst van het referendum blijft van belang,’ aldus Kuin, ‘Die zal duidelijk maken wat de ABP-deelnemers vinden van het loonakkoord, zodat het ABP-bestuur daar rekening mee kan houden bij zijn besluit in november over de uitvoering van de regeling.’

Het referendum vindt plaats van 14 tot en met 19 oktober. De uitslag volgt zo snel als mogelijk hierna. Tot en met zondag 11 oktober kunnen ABP-deelnemers zich laten registreren als referendum-deelnemers via www.fnv.nl/referendum.

Meer over:
C&R
BVJ