17 mei 2024

Overeenstemming rond pensioenregeling voor militairen & burgers

Defensie en de vakbonden hebben een hoofdlijnenresultaat bereikt rond een nieuwe pensioenregeling voor militairen en burgermedewerkers. Zij werden het ook eens over het definitieve transitieplan. In dit plan staan de afspraken die binnen de nieuwe wettelijke pensioenregels zijn gemaakt over de aanpassing van de ABP-pensioenregeling en de overgang naar het nieuwe stelsel. Dit transitieplan is nu bekrachtigd door de Pensioenkamer.

Foto: Mediacentrum Defensie

De sociale partners zijn zo dicht mogelijk bij de bestaande regeling gebleven en bereikten zo een resultaat op hoofdlijnen, dat rekening houdt met de belangen van alle (voormalige) defensiemedewerkers en gepensioneerden. Net als de overige vakbonden legden wij dit resultaat in een online enquête aan jullie als leden voor. Deze enquête startte op 28 mei en duurde tot 3 juni om 12.00 uur. Tijdens onze achterbanraadpleging legden onze kaderleden op de werkvloer hun oor te luisteren om te horen hoe wordt gedacht over de nieuwe (militaire) pensioenregeling. De uitslag van de enquête nemen we mee in ons besluit of we hiermee instemmen. Het besluit voor onze sector nemen wij op 5 juni aanstaande.

Definitief akkoord
Als de leden van alle centrales instemmen met de nieuwe (militaire) pensioenregeling, is er sprake van een definitief akkoord, ook over de overgang hier naartoe. Daarna kan pensioenfonds ABP aan de slag met de uitvoering van deze regeling, die in elk geval per 1 januari 2027 moet ingaan.