23 december 2016

Overleg met Minister leidt niét tot doortrekken UGM-uitkering

Dat is de uitkomst van het overleg vandaag in het Sectoroverleg Defensie (SOD). De ACOP (de centrale van AFMP, MARVER en FNV Overheid) heeft opnieuw aan de Minister van Defensie voorgesteld de UGM voor militairen en de wachtgeldregeling voor burgers door te trekken om zo het AOW-gat op te lossen. De minister bleek hiertoe opnieuw niet bereid en blijft vasthouden aan haar eigen beleid.

Het voorstel van de ACOP om de UGM-uitkering door te trekken was een reactie op een voorstel van de CCOOP. Die stelde voor de voorlopige voorziening voor het AOW-gat open te breken en op hogen, in lijn met de besluiten die de Minister nam voor individuele leden. De minister werd hier overigens toe gedwongen door de uitspraak die de rechtbank Den Haag deed in de AOW-gat zaken die zijn aangespannen door de ACOP, het AC en de CMHF. Die uitspraken van de rechtbank zijn klip en klaar, er is sprake van leeftijdsdiscriminatie en de voorlopige voorziening is volstrekt ontoereikend.

Voorlopige voorziening niet openbreken
De ACOP, het AC en de CMHF hebben de minister aangegeven op dit moment niet mee te willen werken aan het openbreken van de voorlopige voorziening. De ACOP heeft hiervoor meerdere redenen:

- Wij vinden de compensatie/het besluit van de Minister waarmee zij de door de rechtbank vastgestelde leeftijdsdiscriminatie en volstrekt ontoereikende voorlopige voorziening denkt op te heffen volstrekt onvoldoende.

- Er lopen rechtszaken in hoger beroep, onze leden zijn op dit moment niet gebaat bij een aanpassing van de voorlopige voorziening.

- De ACOP wil, na alle tot nu toe gewonnen rechtszaken, een definitieve oplossing van het AOW-gat door de UGM-uitkering door te trekken tot de AOW gerechtigde leeftijd.

Financiering
Op de vraag die aan de ACOP werd gesteld hoe het doortrekken van de UGM gefinancierd moet worden, hebben we opnieuw aangegeven dat de werkgever dit geld bij het kabinet moet halen. De Minister heeft zich tot op heden volstrekt onvoldoende ingespannen om dat geld bij het kabinet los te krijgen. De huidige voorlopige voorziening wordt immers gefinancierd uit het arbeidsvoorwaarden budget. De 8 miljoen euro ‘extra’ als gevolg van het besluit van de Tweede Kamer, is het gevolg van een intensieve lobby van de ACOP, het AC, de CMHF en de groep militairen met een AOW-gat. Daar heeft de werkgever helemaal niks aan gedaan. Feitelijk heeft deze minister nog niet één euro bij het kabinet opgehaald voor het oplossen van dit door het kabinet veroorzaakte probleem. En duidelijk mag zijn dat die 8 miljoen ‘extra’ volstrekt onvoldoende is om het AOW-gat écht op te lossen.

8 miljoen extra
Wij lieten de Minister weten dat we ons er niet tegen verzetten als de minister het geld dat zij van de Tweede Kamer kreeg gebruikt om mensen met een AOW-gat iets meer compensatie te bieden. Daar werd de minister overigens óók toe gedwongen na een eerdere juridische uitspraak over discriminatie rond eigen huisvesting en voeding. Daarvoor hoeft de voorlopige voorziening niet te worden opengebroken en aangepast. De ACOP heeft, samen met het AC en de CMHF, de Minister laten weten op een later moment verder te willen praten over een definitieve oplossing van de AOW-gat problematiek.