10 juli 2020

Patstelling bezoldigingsstelsel voorgelegd aan AAC

Tijdens een extra SOD-vergadering op 9 juli 2020 zijn de defensiebonden en de werkgever niet dichter bij elkaar gekomen als het gaat om de invoering van een nieuw bezoldigingsstelsel (loongebouw en toelagestelsel) op 1 juli 2020. Deze invoering is een afspraak in het arbeids-voorwaardenakkoord 2018-2020. Daarom leggen de drie centrales ACOP (AFMP, MARVER en FNV Overheid), AC en CMHF het geschil nu voor aan de Advies- en Arbitragecommissie (AAC). Deze commissie wordt om een advies gevraagd.

Al eerder werd duidelijk dat het niet ging lukken om de AV-afspraak op 1 juli te realiseren. Tijdens een voorgaande SOD-vergadering bleek de werkgever vervolgens niet bereid om vanaf deze datum met een voor de defensiebonden acceptabel alternatief te komen. Zij wilde ook niet de afspraak vastleggen dat het nieuwe bezoldigingsstelsel in plaats hiervan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2020 zal worden ingevoerd op het moment dat Defensie en de bonden er wel uit zijn gekomen. Dan zou het recht van onze leden om op 1 juli 2020 over een nieuw bezoldigingsstelsel te kunnen beschikken alsnog zijn gegarandeerd.

Concreet advies
In de periode tussen het SOD van 30 juni en het extra SOD zijn er van beide zijden geen nieuwe inzichten en standpunten ontstaan. Daarom hebben drie centrales besloten het geschil voor te leggen aan de AAC en om concreet advies te vragen. Zij vragen zich af of de wijze waarop het overleg over de invoering van het nieuwe bezoldigingstelsel de afgelopen jaren is verlopen en de minimale stappen die de werkgever sinds 1 juli wél wil zetten, de toets der kritiek kunnen doorstaan. De kern van het geschil volgens de ACOP is dat de werkgever niet bereid lijkt om zich aan de gemaakte AV-afspraak te houden, door in ieder geval terugwerkende kracht te garanderen. In het SOD is nog wel geprobeerd om gezamenlijk een voor iedereen acceptabele formulering van het geschil op papier te zetten dat aan de AAC kan worden voorgelegd. Daarover kon echter geen overeenstemming worden bereikt met de werkgever en ook niet tussen alle centrales.