11 december 2017

Premiestijging eindloonregeling 2018

De MARVER is verbaasd over de communicatie van het ABP over de vaststelling van de pensioenpremie van de eindloonregeling (voor militairen) voor 2018. Dit is de bonden zowel door het ABP als door de werkgever niet vooraf verteld. Dit is wel gebruikelijk zodat de bonden met de werkgever kunnen overleggen over de gevolgen van de premiestijging.

Het ABP heeft de premie voor 2018 vastgesteld op 25,2%. Dit was in 2017 nog 23,3%. Normaal gesproken stuurt het ABP een premienota aan de werkgever zodat met de bonden overlegd kan worden welke gevolgen dit voor de militairen heeft. De werkgever betaalt namelijk een gedeelte van de pensioenpremie voor militairen. Aangezien hier nog geen overleg over is geweest is er nog niet te zeggen hoeveel je als militair in 2018 zelf meer gaat betalen voor je pensioen. Zodra wij hier meer over weten zullen wij je natuurlijk informeren.