16 maart 2015

Q & A: eerste deelresultaat AVW 2015

Er is een eerste deelresultaat arbeidsvoorwaarden gesloten. Dat is een ingewikkeld resultaat waarover we veel vragen krijgen. Daarom hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden – per onderwerp- voor u op een rij gezet.

Er wordt gesproken over een eerste deelresultaat m.b.t. de AVW 2015 onderhandelingen. Wat betekent dit?
Dit betekent dat dit resultaat slechts een eerste stap is naar een volledig arbeidsvoorwaardenresultaat 2015. Er wordt, als de leden en andere centrales instemmen, nog verder onderhandeld.

Zijn in dit eerste deelresultaat alle onderwerpen benoemd die deel gaan uitmaken van het totale AVW resultaat 2015?
Nee, dat is niet het geval. In het vervolgtraject komen ook nog andere zaken aan de orde die niet in dit eerste deelresultaat zijn opgenomen.

Zijn de onderwerpen die in dit eerste deelresultaat staan afgerond als dit deel door de leden wordt goedgekeurd?
Nee, dat is niet voor alle onderwerpen het geval. Voor een aantal onderwerpen is er sprake van harde afspraken. Andere onderwerpen moeten nog verder worden uitgewerkt in een vervolg traject.

Over welke onderwerpen zijn harde afspraken gemaakt in dit eerste deelresultaat?
Harde afspraken zijn gemaakt over:
1. het teruggeven van de 0,8% die is vrijgevallen door de versobering van de pensioenen en
2. de oplossing voor het AOW gat.

Hoe moet ik de andere zaken die in het eerste deelresultaat staan zien als dat geen harde afspraken zijn?
Voor de andere onderwerpen die in het deelresultaat staan is een richting bepaald waarin die onderwerpen verder zullen worden uitgewerkt in een vervolg traject. Zogenaamde piketpalen.

Zijn die piketpalen die in dit eerste deelresultaat staan dan vrijblijvend en kunnen die nog veranderd worden?
Nee, dat is niet het geval. Het is de bedoeling dat de uitwerking van een aantal onderwerpen plaatsvindt op basis van de richting die in dit eerste deelresultaat voor die onderwerpen is opgenomen.

Waarom vindt er een achterban raadpleging plaats als dit pas een eerste deelresultaat is?
In het resultaat staan een aantal harde afspraken en wordt een koers bepaald voor een aantal andere onderwerpen. Wij vinden het van belang dat de leden zich hierover uitspreken voordat er verder wordt onderhandeld.

Heeft het afwijzen van dit eerste deelresultaat gevolgen voor de eerder genoemde harde afspraken over de 0,8% en het AOW-gat en de afspraken over de richting die bepaald is voor de andere onderwerpen?
Ja, als dit eerste deelresultaat door de leden wordt afgewezen zijn in eerste instantie alle afspraken die gemaakt zijn van tafel, dus ook die over de 0,8% en de oplossing voor het AOW-gat, en moet er opnieuw worden onderhandeld.

Wat zijn de gevolgen voor de harde afspraken (0,8% en AOW-gat) en de afspraken over de richting die bepaald is voor de andere onderwerpen als de leden nu ja zeggen tegen het deelresultaat en later het uiteindelijke resultaat afwijzen?
Als de leden nu ja zeggen tegen dit eerste deelresultaat wordt dit omgezet in een eerste deelakkoord. De 0,8% salarisverhoging wordt door de werkgever daarna snel en met terugwerkende kracht tot 1 januari uitbetaald. De verdere uitwerking van de voorziening van het AOW-gat gaat dan ook plaatsvinden en zal met ingang van 1 oktober 2015 van kracht worden. Die afspraken kunnen niet achteraf herroepen worden.

De onderwerpen die gaan over de agenda van de toekomst waarvoor richting is bepaald zullen dan op grond van de afspraken die daarover gemaakt zijn verder worden uitgewerkt. Over het uiteindelijke resultaat van die verdere onderhandelingen zal dan opnieuw een ledenraadpleging plaatsvinden. Als de uitkomst van die onderhandelingen door de leden wordt afgewezen zal er verder moeten worden onderhandeld tot er een resultaat ligt dat wel op goedkeuring van de leden kan rekenen. Op dat moment valt echter niet uit te sluiten dat een aantal uitgangspunten, die nu in dit eerste deelresultaat zijn afgesproken, dan door de werkgever ter discussie zullen worden gesteld en dat daar dan opnieuw over onderhandeld zal moeten worden.

qa_deelresultaat_avw_2015.pdf

Meer over:
SOD
C&R