23 mei 2017

Q&A eindbod defensie: Algemeen

Veelgestelde vragen over het eindbod van Defensie.

Waarom zegt de MARVER nee tegen het eindbod van de minister?
Dit eindbod van de werkgever brengt zoveel verslechteringen met zich mee dat wij daar geen ja tegen kúnnen zeggen. Door de minister wordt zelfs teruggekomen op het eerste deelakkoord waar zij een handtekening onder zette. Dit eindbod is dus nog een stuk slechter dan het eerste deelakkoord, waar de MARVER-leden eerder massaal nee tegen zeiden. Lees vooral ook de brief met uitleg die wij jullie stuurden en onze Q&A’s.

Het eindbod is maar voor een jaar zegt defensie, klopt dat?
De werkgever probeert u op de mouw te spelden dat dit eindbod “slechts voor een jaartje is”, maar dat is niet waar. Afspraken uit een arbeidsvoorwaardenakkoord werken bij defensie veel langer door. Dat geldt dus ook voor alle voorstellen in het eindbod van de werkgever die een verslechtering van uw rechtspositie inhouden en/of waarvoor u de rekening moet gaan betalen. Die voorstellen gaan dus jarenlang een aanslag plegen op uw rechtspositie en uw inkomen.

Hoe worden bij de MARVER de leden geraadpleegd?
De MARVER heeft een kaderstructuur die het hele jaar door gebruikt wordt om de mening van de leden bij het bestuur kenbaar te maken. Wij hebben de kaderleden intensief betrokken bij het arbeidsvoorwaarden proces en het eindbod met hen besproken. Een slecht eindbod, waar we in het overleg al nee tegen zeiden, willen wij niet voorleggen aan onze leden. We hebben uw mening namelijk al gevraagd over het eerste deelakkoord, en u zei toen al massaal nee. Dit eindbod is nog slechter gebleken. Onze kaderleden en het Hoofdbestuur besloten daarom om dit eindbod niet breed voor te leggen aan de leden.

Werkt dit ook zo als er wel een onderhandelaarsresultaat is?
Nee, het is bij de MARVER gebruikelijk dat we wél een brede ledenraadpleging houden als er sprake is van een onderhandelaarsresultaat. We kunnen het resultaat dan namelijk goed toelichten en uitleggen omdat het resultaat dan de uitkomst is van een discussie waar we de bedoeling van kennen.

Is dat nu dan niet het geval?
Nu blijft het ook voor ons voor een deel gissen wat de minister voor ogen heeft en kunnen we slechts uitgaan van datgene wat is opgeschreven en door haar in het overleg erbij is verteld. Er hebben natuurlijk in dit cao-traject wel langdurig discussies plaatsgevonden over de verschillende onderwerpen, maar de minister heeft dit eindbod eenzijdig opgesteld.

Wat vindt de MARVER van de informatie die door de werkgever wordt gegeven?
Iedereen dient juiste en zo volledig mogelijke informatie te geven aan het defensiepersoneel, dus ook de werkgever. Wij houden niet van listige kunstgrepen om mensen een bepaalde kant op te manipuleren. Het gedrag van de werkgever vinden wij op dit gebied schandalig. Ook commandanten laten zich voor het karretje van de minister spannen, tot zelfs het opnemen in dagorders dat mensen vooral in moeten stemmen met het eindbod van de werkgever. Dat gaat te ver en daar gaan zij helemaal niet over. Dat bepalen namelijk de bonden zelf, binnen hun eigen verenigingen.

Ik hoor verhalen dat de werkgever de bonden buitenspel wil zetten?
Wij hebben inderdaad signalen ontvangen dat de werkgever denkt dat zij de ‘Jumbo-variant’ kunnen gaan toepassen, Jumbo (de supermarkt) wil een cao afsluiten met de centrale ondernemingsraad (bij ons is dat de CMC) in plaats van met de vakbonden.
Bij defensie gelden echter heel andere overlegspelregels dan in marktsectoren. Bij defensie kan geen arbeidsvoorwaardenakkoord met de medezeggenschap worden afgesloten. De spelregels bij defensie kunnen alleen maar veranderd worden met onze instemming en dat gaan wij niet doen.

Trekken de vakbonden samen op?
De vakbonden trekken samen op, schouder aan schouder. We hebben samen in het overleg nee gezegd tegen dit eindbod van de werkgever. Sommige bonden houden nog een ledenraadpleging. Iedere vereniging heeft daarvoor zijn eigen aanpak en spelregels.

Wat gebeurt er als er geen cao komt?
Als er geen akkoord komt blijft alles zoals het nu is. Dat betekent geen loonsverhoging, maar ook geen verslechtering van jullie arbeidsvoorwaarden en krijgen jullie ook niet de daarbij behorende rekening. Als we betere arbeidsvoorwaarden willen rest ons niets anders dan verder gaan met actievoeren en de acties ook te intensiveren. Wij gaan er vanuit dat we daarbij dan op uw steun kunnen rekenen.

Ik vind het wel heel veel info, hoe krijg ik snel een indruk van het eindbod?
We hebben een vlog gemaakt, een klein filmpje, dat kunt u hier bekijken op onze website.

Is de presentatie die in het land gegeven is door de bonden voor ons beschikbaar?
De defensiebonden, waaronder de MARVER, zijn de afgelopen tijd samen het land in geweest om voorlichting over het eindbod te geven. Een aantal bijeenkomsten is gefilmd en door de SCODef online gezet op het YouTube kanaal van defensiepersoneelinactie. U kunt daar de uitleg die door de onderhandelaars gegeven is per onderwerp bekijken. Klik hier voor het filmpje.

Waarom gaan de bonden naar de advies en arbitrage commissie (AAC)?
De bonden gaan naar de AAC omdat zij vinden dat de minister: A. geen open en reel overleg heeft gevoerd om tot nieuwe arbeidsvoorwaarden te komen en B omdat de handtekening die zij eerder zette onder het eerste deelakkoord niets waard blijkt te zijn.

Waarom vinden de bonden dat er geen open en reëel overleg is geweest?
Bij open en reëel overleg hoort dat partijen eigen standpunten loslaten en door middel van voorstellen en concessies tot een compromis komen. Tijdens de onderhandelingen was er maar één richting mogelijk, namelijk die van de werkgever. De bonden hebben in die periode wel geprobeerd door het doen van concessies en voorstellen tot een andere uitkomst te komen. Voor de minister stond de uitkomst voor heel veel onderwerpen echter op voorhand vast. Argumenten deden daarbij voor de werkgever niet (meer) terzake. Alleen de vraag wat het financieel betekent. Dat is geen open en reëel overleg.

Is er helemaal geen sprake geweest van open een reëel overleg in dit langdurige traject?
Jawel, tijdens de verkenning zijn, op basis van argumenten en het doen van voorstellen en concessies, wel compromissen bereikt. Dat hebben de bonden samen met de werkgever zelfs eind augustus 2016 gezamenlijk aan jullie gecommuniceerd.

Wanneer stopte dat open en reëel overleg dan?
Dat open en reëel overleg stopte direct nadat begonnen was met het formele overleg om tot een afronding van het arbeidsvoorwaardentraject te komen. Toen bleek dat de minister de uitkomst van de verkenningen helemaal niet als een compromis over de verschillende onderwerpen zag, maar slechts als het startpunt van de onderhandelingen met de bonden. Daarbij dacht zij kennelijk dat in de verkenningen bereikte compromissen voor de bonden het beginpunt van de discussie zouden zijn. En dat laatste was uiteraard niet het geval!

Waar kan ik mijn vragen stellen als het antwoordt niet bij de Q&A’s staat?
Op tal van plekken, bij de fracties, bij kaderleden op de werkvloer, maar lees vooral de Q&A’s goed. Als het antwoord op uw vraag er niet bij staat kunt u uw ook vraag stellen via info@marechausseevereniging.nl.

Meer over:
SOD
C&R