23 mei 2017

Q&A eindbod defensie: Loonontwikkeling

Veelgestelde vragen over loonontwikkeling.

Wat betekent 2% loonsverhoging voor militairen op de loonstrook in 2017?
2% meer loon betekent voor veel militairen nog steeds een netto achteruitgang in salaris ten opzichte van 2016. De gestegen pensioenpremie wordt daardoor niet gecompenseerd.

Wat betekent 2% loonsverhoging voor burger medewerkers op de loonstrook in 2017?
2% meer loon betekent voor burger medewerkers een bescheiden netto vooruitgang in salaris ten opzichte van 2016. De gestegen pensioenpremie wordt bij hen daardoor wel gecompenseerd.

Wordt met 2% loonsverhoging de inflatie van 2016 gecompenseerd?
De gemiddelde inflatie was in 2016 laag (0,3%). De 2% loonsverhoging zou voldoende zijn als het effect van de pensioenpremie er niet was geweest. Door de combinatie van beide effecten betekent dit voor bijna iedereen een loonontwikkeling die negatief is of dicht bij de nul lijn ligt.

De laatste CAO is afgesloten in 2013. Wordt er nog iets met de jaren voor 2017 gedaan?
Nee, de minister wil geen extra financiële ruimte bieden om het personeel voor die verloren jaren op enige wijze te compenseren.

Ik heb gehoord dat er vorig jaar geld overgebleven is op personeelsgebied. Kan dit niet voor iets eenmaligs gebruikt worden?
Het klopt dat er vorig jaar personeelsgeld is overgebleven. Dat kan echter niet meer gebruikt worden voor arbeidsvoorwaarden omdat de minister dat gebruikt heeft voor materieel.

Had de minister dat afgesproken met de vakbonden?
Nee, de bonden moesten dat ook lezen uit brieven die de minister aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is dus een eenzijdig besluit van de minister geweest om dit te doen.

Heeft de minister extra geld van het kabinet gekregen voor het verhogen van de loonsverhoging naar 2%?
Nee, de minister heeft daar geen extra geld van het kabinet voor gekregen.

Waar wordt deze extra loonsverhoging dan uit betaald?
De minister eist dat een deel van het extra loon uit versobering van bestaande arbeidsvoorwaarden wordt gehaald. De belangrijkste is een aanpassing van de regeling huisvesting en voeding, waardoor de mensen die daar gebruik van maken er flink op achteruit kunnen gaan om iedereen meer loon te geven.

Zijn er nog meer redenen waarom de vakbonden het niet eens zijn met de manier waarop de loonsverhoging wordt betaald?
Ja, de minister heeft arbeidsvoorwaardengelden gebruikt zonder dat de bonden daarmee instemmen. Daardoor is er minder ruimte om te besteden aan andere arbeidsvoorwaarden.

Voor welke zaken heeft de minister arbeidsvoorwaardengeld gebruikt zonder instemming van de bonden?
De verdere compensatie van het AOW-gat als gevolg van rechterlijke uitspraken betaalt ze zonder instemming van de bonden uit de arbeidsvoorwaarden. Dat heeft ze zelf gemeld in een brief aan de Tweede Kamer.

Vindt de MARVER dan niet dat het AOW-gat verder moet worden gecompenseerd?
Wij vinden nog steeds dat het AOW-gat voor 100% moet worden opgelost, maar dat mag niet ten koste gaan van de werkenden. Daar dient het kabinet wat ons betreft haar verantwoordelijkheid voor te nemen. Het hele bedrag dat nu gebruikt wordt aan arbeidsvoorwaarden, ook het deel uit het eerste deelakkoord, moet wat de MARVER betreft door het kabinet aan defensie worden teruggegeven zodat dit gebruikt kan worden voor andere arbeidsvoorwaarden.

Wat heeft de minister nog meer gedaan om geld vrij te spelen voor loonsverhoging?
De minister heeft in dit eindbod zaken aangepast ten opzichte van datgene waarover met de bonden al overeenstemming was bereikt tijdens de eerdere verkenningen. Een voorbeeld daarvan is dat ze geen invulling meer wil geven aan het eerste deelakkoord als het gaat om het laten groeien en beschikbaar stellen van een employability aanspraak in fase 3 die mensen naar eigen keuze kunnen invullen.

De minister informeert ons ook over haar eindbod. Zij vertelt daarin andere zaken en dingen niet die de bonden wel vertellen. Hoe zit dat?
Veel dingen die wij jullie wel vertellen, vertelt de minister er in haar verhaal aan jullie niet bij (zie ook de Q&A’s over de pensioenregeling en de doorontwikkeling van het FPS). Ze probeert jullie op die manier te misleiden en groepen en generaties (oud)defensiemedewerkers tegen elkaar uit te spelen om ja tegen haar eindbod te zeggen. De minister heeft met dit eindbod als doel het versoberen van de arbeidsvoorwaarden en het uitkleden van de bijzondere positie van de militair. Dat heeft ze door haar gedrag van de afgelopen maanden maar ook in haar reactie aan de Tweede Kamer duidelijk gemaakt toen die vragen stelden over de loonruimte voor het defensiepersoneel. De manier waaróp zij dit doel bereikt maakt haar kennelijk niet uit.

Meer over:
SOD
C&R