23 mei 2017

Q&A eindbod defensie: nDER

Veelgestelde vragen over de nieuwe diensteinderegeling (nDER).

Wat wordt de nieuwe FLO-leeftijd in de nDER?
De nieuwe FLO-leeftijd wordt de AOW-leeftijd minus 5 jaar. Als je wilt weten wat die leeftijd voor jou is kun je die vinden op de site van de sociale verzekeringsbank (klik hier). Die nieuwe FLO-leeftijd is voor iedereen verschillend en hangt af van je geboortedatum.

Wat houdt de verruiming van de inverdien mogelijkheden in?
Op dit moment kun je alleen inverdienen als je op missie gaat. Dat wordt in het eindbod verruimt. Op het moment dat de bescherming van de ATW buiten werking wordt gesteld en dat duurt langer dan 7 dagen ga je de helft van de tijd inverdienen. Die kun je later opnemen om eerder met FLO te gaan.

Vindt de MARVER deze verruiming en de norm van 7 dagen een goed idee?
Ja, de MARVER is een groot voorstander van het verruimen van de inverdien mogelijkheden. Maar de MARVER vindt dat de extra inverdienmogelijkheden dienen te tellen zodra de ATW 24 uur buiten werking is, en niet pas na 7 dagen zoals de werkgever wil. Het gedrag in het verleden bij andere afspraken heeft ons geleerd dat een norm van 7 dagen zal gaan leiden tot ongewenste gedragseffecten door de werkgever. Bijvoorbeeld door iedere week 6 dagen op oefening te gaan in plaats van 14 dagen aaneengesloten zodat er niet kan worden inverdiend.

Hebben de huidige militairen ook baat bij het verruimen van de inverdien mogelijkheden?
Ja, ook de huidige militairen kunnen gebruik gaan maken van de nieuwe inverdien mogelijkheden. Het is wel zo dat oudere militairen daar minder tijd voor zullen hebben dan militairen die pas aan het begin van hun carrière staan.

Waarom krijgen militairen die al lang werkzaam zijn bij Defensie geen extra inverdientijd voor de jaren die ze al gewerkt hebben?
De minister wil militairen die al lang werkzaam zijn bij defensie maar heel beperkt compenseren voor het feit dat ze niet veel tijd meer kunnen inverdienen omdat ze al dicht bij hun FLO-datum zijn. De minister vindt dat ze anders onvoldoende geld verdient aan de ophoging van de ontslagleeftijd. De overgangsregeling die ze aanbiedt doet geen enkel recht aan de tijd die deze militairen al bij defensie werkzaam zijn geweest en waarin die ATW-regel nog niet gold. Dat is voor de MARVER onacceptabel. Vooral omdat deze militairen vaak ook al meerdere ophoging van de FLO-leeftijd zonder enige compensatie moesten accepteren.

Moeten militairen zelf bijhouden wanneer ze recht hebben op inverdienen?
Nee, dit dient door de werkgever te worden gedaan en te worden geregistreerd in PeopleSoft zodat militairen kunnen zien hoeveel tijd ze hebben inverdiend.

Moeten militairen gebruik maken van hun inverdientijd?
Nee, het gebruik maken van inverdientijd is een eigen keuze van de militair. Het OPCO mag daar ook geen rekening mee houden als het aankomt op bijvoorbeeld functietoewijzing. De militair moet alleen wel tijdig kenbaar maken of hij van de inverdientijd gebruik gaat maken.

Kan het vrijwillig langer doorwerken voor militairen die door fysieke beperkingen niet meer operationeel inzetbaar zijn tot ontslag vanwege dienstongeschiktheid leiden?
Ja, op dit moment geeft het militair keuringsreglement die mogelijkheid. De minister geeft in haar eindbod wel aan dat er beleid moet worden ontwikkeld om dit te voorkomen, maar dat beleid is er voorlopig nog niet. Voor de MARVER is het onacceptabel als het ophogen van de ontslagleeftijd dit tot gevolg gaat hebben en wij zullen er alles aan doen om dat te voorkomen.

Zijn er voor de MARVER nog andere negatieve gevolgen van het ophogen van de FLO-leeftijd?
Ja, die zijn er voor de MARVER. Verplicht langer doorwerken zorgt er bijvoorbeeld voor dat het langer duurt voordat er ruimte komt in fase 3. Dat heeft direct gevolgen voor de mogelijkheden van fase 2 militairen op een fase 3 aanstelling (extra vertraging van minstens 1,5 jaar).

Meer over:
SOD
C&R