23 mei 2017

Q&A eindbod defensie: Pensioen en loongebouw

Veelgestelde vragen over de nieuwe pensioenregeling en loongebouw.

Waarom is de invoering van een nieuwe pensioenregeling nodig?
We moeten, gedwongen door de ontwikkelingen op pensioengebied, overstappen van een eindloonregeling voor militairen naar een andere pensioenregeling. Door ingrijpen van het kabinet op het gebied van pensioenwetgeving is het niet meer mogelijk binnen de huidige eindloonregeling voor militairen nog een behoorlijk pensioen te garanderen. Maar die regeling moet dan wel toegesneden zijn op de bijzondere positie van de militair.

Waarom wil de MARVER niet over naar een middelloonregeling?
De MARVER heeft niets tegen een middelloonregeling. De minister stelt in haar bod echter dat militairen per 1 januari 2018 van een eindloonregeling overgaan naar een middelloonregeling. Door de minister wordt daarmee al een voorschot op de uitkomst genomen voordat onderzocht is wat de beste pensioenregeling voor militairen is. De MARVER wil de best mogelijke pensioenregeling voor haar leden en wil geen voorschot op de uitkomst van die discussie nemen. Dat doet de minister wel.

Waarom wil de MARVER niet op 1 januari 2018 over naar een andere pensioenregeling voor militairen?
Het maken van een nieuwe pensioenregeling is moeilijk en heeft grote gevolgen voor alle deelnemers als dat niet zorgvuldig gebeurt. Het tijdpad van de minister is onhaalbaar, maar ze heeft in het overleg geweigerd dat aan te passen. De bonden hebben in eerdere gesprekken al aangegeven een nieuwe regeling niet voor 1 januari 2020 kan worden ingevoerd. De minister was het daar eerst mee eens. Met haar eindbod geeft de minister te kennen dat ze die maatregel ten koste van de zorgvuldigheid per se per 1 januari 2018 wil doorvoeren. Daarnaast heeft de minister in het overleg nog een aanvullende eis gesteld; dat een nieuwe regeling budget neutraal met het loongebouw moet plaatsvinden. Dat staat niet in het eindbod. Dat alles samen is voor de MARVER niet acceptabel.

Wat wordt er door de minister bedoeld met budgetneutraliteit?
Ze bedoelt daarmee dat als de pensioenregeling duurder wordt jullie de rekening daarvoor moeten betalen vanuit het loongebouw of andersom. Als militairen bijvoorbeeld één op één over zouden gaan naar de middelloonregeling die de burgermedewerkers hebben wordt deze voor de werkgever heel veel duurder. Die rekening moet als het aan de minister ligt door u worden betaald. Dat schrijft ze niet op in haar eindbod en verteld ze jullie er in haar eigen voorlichting niet bij. Daarmee probeert de minister jullie ook op dit punt een rad voor de ogen te draaien.

Wat bedoeld de minister met een geharmoniseerd loongebouw?
De minister wil komen tot één geharmoniseerd bezoldigingssysteem. Dat wil zeggen dat er één loongebouw voor de Marine, de Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee moet komen.

Heeft het harmoniseren van het loongebouw ook gevolgen voor de toelages?
Ja, het is de bedoeling van de minister om samen met de harmonisatie van het loongebouw ook de toelages daarin te betrekken.

Wat houdt het huidige max-max effect in?
Als zo lang in een rang gelopen hebt dat je, op het moment dat je bevorderd wordt, direct op het maximum salaris uitkomt dat hoort bij die nieuwe rang, is er sprake van een max-max effect.

Waarom wil de minister dat max-max effect afschaffen?
De minister verdient daar geld mee ten koste van de mensen die na een lange stilstand in rang bevorderd worden. Dat geld wil ze gebruiken om een deel van de kosten van de aanpassing van het pensioenstelsel en het loongebouw mee te betalen.

Als de loongebouwen worden geharmoniseerd, gebeurt dat dan richting het loongebouw met de hoogste salarissen?
Door de eis van de minister dat het nieuwe loongebouw en de nieuwe pensioenregeling voor militairen budget neutraal plaats moet vinden is dat uiterst onwaarschijnlijk. Als dat eventueel wel gebeurt zal een harmonisatie naar het hoogste niveau door de opstelling van de minister ten koste gaan van jullie pensioen.

Waarom vertrouwt de MARVER de plannen van de minister op het gebied van pensioen en loongebouw niet?
Feitelijk vraagt de minister ons om een blanco cheque te tekenen en er maar op te vertrouwen dat het wel goed komt. De minister heeft laten zien dat zij geen enkel respect heeft voor het overleg met de bonden. Door de manier waarop de minister de afgelopen jaren is omgegaan met de door haar gemaakte afspraken en de wijze waarop zij keer op keer terug onderhandelt, heeft de MARVER er geen enkel vertrouwen in dat het overleg met deze minister onder de door haar gestelde voorwaarden tot iets goeds voor onze leden kan leiden.

Meer over:
SOD
C&R