16 maart 2015

Q & A: Inkomenseffecten eerste deelresultaat AVW 2015

Er is een eerste deelresultaat arbeidsvoorwaarden gesloten. Dat is een ingewikkeld resultaat waarover we veel vragen krijgen. Daarom hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden – per onderwerp- voor u op een rij gezet.

Er wordt in dit eerste deelresultaat m.b.t. de AVW 2015 onderhandelingen gesproken over inkomenseffecten. Wat betekent dit?
Dit betekent dat in dit resultaat nog geen sprake is van een echte loonsverhoging, maar alleen van een effect op het inkomen door de 0,8 % premievrijval pensioen.

Waarom is er in dit eerste deelresultaat geen sprake van een echte loonsverhoging?
Het loonbod wat door de Minister werd gedaan was voor ons volstrekt onvoldoende. Daar kon in deze fase van de onderhandelingen nog geen overeenstemming over worden bereikt. De loonsverhoging heeft wel een hoge prioriteit als we verder gaan onderhandelen.

Als de 0,8% waarover in dit eerste deelresultaat gesproken wordt geen echte loonsverhoging is, waarom wordt er dan toch gesproken over een salarisverhoging?
De 0,8% waarover in dit deelresultaat gesproken wordt is geld dat voor uw pensioen bestemd was. Door alle Kabinetsmaatregelen kunt u sinds januari 2015 minder pensioen opbouwen en wordt er door u en de werkgever minder pensioenpremie betaald. De 0,8 % werkgeverspremie die hierdoor vrijvalt krijgt u bij uw salaris als dit deelresultaat wordt omgezet in een eerste akkoord en heeft een structureel karakter.

Als ik ook minder premie betaal voor mijn pensioen, wat is er dan met dat geld gebeurd?
Dat geld heeft u vanaf januari 2015 al teruggekregen in uw loon omdat u vanaf dat moment minder pensioenpremie betaald.

Als die 0,8% geld is dat door de werkgever voor mij werd ingelegd in mijn pensioen, dan is die 0,8% salarisverhoging toch een sigaar uit eigen doos?
Dat klopt, die 0,8% die u nu bij uw salaris krijgt was oorspronkelijk geld voor uw pensioen. Dat is uitgesteld loon en daarom is dit inderdaad een sigaar uit eigen doos. Over uw huidige loon betaalt u meer belasting dan over uw pensioen. Dus u houdt nu eigenlijk minder geld over dan dat u dat geld bij uw pensioen had gehad.

Waarom is ervoor gekozen dit eerste deelresultaat toch al voor te leggen aan de leden als er nog geen overeenstemming kon worden bereikt over een echte loonsverhoging?
Daar is voor gekozen omdat we eerst veilig willen stellen dat u het geld dat oorspronkelijk voor uw pensioen bestemd was nu in uw salaris terugkrijgt. Tevens willen we voorkomen dat de werkgever deze sigaar uit eigen doos aan u gaat verkopen als een echte loonsverhoging.

De bonden van de sector Rijk en Politie zijn al in actie gekomen omdat het loonbod van die werkgevers onvoldoende is. Heeft de Minister van Defensie meer geboden?
Nee, dat is niet het geval. Het loonbod van de Minister van Defensie is ook voor ons onvoldoende. Daarom kon er in de onderhandelingen over dit eerste deelresultaat ook nog geen overeenstemming over een echte loonsverhoging worden bereikt.

Als het loonbod van de Minister van Defensie ook onvoldoende is, waarom hebben de bonden dan toch door onderhandeld?
De defensiebonden hebben door onderhandeld omdat er voor het defensiepersoneel, naast het realiseren van een echte loonsverhoging, nog een aantal andere grote onderwerpen op moeten worden gelost. De problemen die er zijn met die grote onderwerpen zoals het pensioen, de diensteinderegeling en het AOW-gat kost groepen leden nu al veel geld. Als we deze problemen niet oplossen zullen alle leden in de toekomst hierdoor financieel fors geraakt worden. Op een aantal gebieden willen we daarvoor eerst een aantal zaken zeker stellen.

Is er een kans dat de Defensiebonden ook in actie moeten komen, ook als dit eerste deelresultaat door de leden wordt goedgekeurd?
Ja, die kans is zeker aanwezig op het moment dat we na afronding van dit eerste deelresultaat verder gaan onderhandelen over een echte loonsverhoging. Als de Minister van Defensie dan niet met een behoorlijk loonbod komt is de kans groot dat ook de Defensiebonden actie gaan voeren.

qa_deelresultaat_avw_2015.pdf

Meer over:
SOD
C&R