7 april 2015

Q & A: oplossing AOW-gat

Er is een eerste deelresultaat arbeidsvoorwaarden gesloten. Dat is een ingewikkeld resultaat waarover we veel vragen krijgen. Daarom hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden – per onderwerp- voor u op een rij gezet.

Er wordt in dit eerste deelresultaat m.b.t. de AVW 2015 onderhandelingen gesproken over een oplossing voor het AOW-gat. Wat houdt deze oplossing in?
Er komt een voorziening voor militairen en burgers met een AOW-gat die het gemis aan AOW aanvult. Die voorziening komt dus bovenop het aanvullend pensioen dat op 65 jarige leeftijd ingaat. Hoe de vormgeving van deze voorziening (bv. in de vorm van een aanvullende UKW of een geheel nieuwe toelage) eruit gaat zien moet nog besproken worden. Ook over de hoogte van de aanvulling die nodig is om tot het niveau van de ontbrekende AOW te komen moet nog nader worden gesproken o.a. vanwege de verschillen in belastingen en afdrachten voor en na de AOW leeftijd.

Wanneer is deze voorziening beschikbaar?
Deze voorziening moet op 1 oktober 2015 beschikbaar zijn.

Waar komt de datum van 1 oktober 2015 vandaan?
Al enige tijd geleden is in het reguliere overleg dat de bonden met de Minister hebben afgesproken dat het AOW-gat niet groter mag worden dan een periode van drie maanden, dan moet een oplossing gerealiseerd zijn. Dat moment ligt op 1 oktober 2015.

Voor wie is deze voorziening bestemd?
Deze voorziening is bestemd voor burgers en militairen die met een AOW-gat worden geconfronteerd bijvoorbeeld door de huidige UKW, de vroegere FLO voor burgers of het wachtgeldbesluit.
Dat zijn in ieder geval alle (ex) militairen en burgers die nu al met functioneel leeftijdsontslag zijn en nog niet de AOW leeftijd hebben bereikt. Verder geldt het voor alle militairen die nog met leeftijdsontslag gaan voordat de nieuwe diensteinderegeling is gerealiseerd (gepland op 1-1-2017). Ook daarna kunnen er nog militairen zijn die onder de oude UKW blijven vallen. Ook voor die militairen zal deze AOW-gat oplossing beschikbaar zijn.

Krijg ik ook een compensatie als ik al een AOW-gat van maximaal drie maanden heb gehad en dit zelf heb opgelost door bijvoorbeeld gebruik te maken van de overbruggingsregeling of de versleepregeling?
Voor deze situaties zijn in dit eerste deelresultaat nog geen afspraken gemaakt. Deze situaties zullen worden meegenomen in de verdere uitwerking van de voorziening die na eventuele goedkeuring van dit eerste deelresultaat moet gaan plaatsvinden.

qa_deelresultaat_avw_2015.pdf