26 oktober 2016

Rechter: AOW-gat UGM is leeftijdsdiscriminatie

MARVER blij met uitspraak, gaat toch hoger beroep De Rechtbank Den Haag heeft op 6 oktober 2016 uitspraak gedaan in een aantal door de MARVER aangespannen zaken betreffende het AOW-gat voor militairen. Kort gezegd is de rechtbank van oordeel dat het stopzetten van de UGM-uitkering bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar leeftijdsdiscriminatie oplevert.

Defensie had betoogd dat geen sprake is van gelijke gevallen. Gewezen militairen met recht op ABP ouderdomspensioen en een uitkering op grond van de Voorlopige voorziening kunnen zich in de ogen van Defensie niet vergelijken met gewezen militairen met een UGM-uitkering.

De rechtbank maakt korte metten met deze redenering. Volgens de rechtbank is wel degelijk sprake van vergelijkbare gevallen en wordt er direct onderscheid naar leeftijd gemaakt. Defensie kan dit onderscheid niet objectief rechtvaardigen. Militairen mochten verwachten dat hun pensioen volledig en naadloos zou aansluiten op de UGM-uitkering en dat hun inkomensniveau gegarandeerd was. De inkomensachteruitgang van gemiddeld € 300,-- netto per maand maakt hierop een te grote inbreuk.

Net als eerder in de wachtgeldzaken van burgers geeft de rechtbank niet aan hoe de nieuwe beslissingen van Defensie moeten luiden. Defensie zal zelf nieuwe beslissingen moeten nemen in alle door de rechtbank behandelde zaken.

De MARVER is blij met de uitspraak, maar gaat desalniettemin in hoger beroep omdat zij vindt dat de UGM-uitkering had moeten doorlopen. Ook Defensie kan nog in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. Defensie heeft daarvoor zes weken de tijd. Uiteraard zal de MARVERR de vele leden voor wie beroep is aangetekend weer bijstaan.