3 december 2015

SBK2012 met jaar verlengd: Schorsing overleg opgeheven

Het SBK2012 is door de Minister met een jaar verlengd vanaf 1 januari 2016. Hierdoor kan het formele overleg tussen de samenwerkende centrales van overheidspersoneel Defensie (SCODef) en de Minister worden hervat. Dit werd bekend tijdens een extra ingelaste SOD-vergadering op 3 december.

Deze vergadering vond plaats naar aanleiding van het opschorten van het overleg door SCODef op 24 november, omdat de Minister toen geen duidelijkheid kon geven over verlenging van het SBK2012. De Minister liet weten gevoel te hebben bij de argumenten die door de SCODef waren ingebracht en dat de afspraak om elementen van het SBK in de staande rechtspositie op te nemen ook wat haar betreft nog steeds staat. Daarover dient het komende jaar in het arbeidsvoorwaardenoverleg verder gesproken te worden.

De minister stelde wel de voorwaarde dat zij de verlenging van het SBK voor één jaar wilde doen en dat ze een deel van de personele maatregelen die na het tot stand komen van het SBK 2012 zijn overeengekomen ook wilde verlengen.

Nadere invulling
De Marechausseevereniging was samen met de andere militaire vakbonden bereid aan die voorwaarden tegemoet te komen en over de nadere invulling daarvan verder te praten in een extra overleg van de werkgroep algemeen personeelsbeleid. Dit extra overleg moet nog dit jaar plaatsvinden omdat het SBK2012 afloopt op 1 januari 2016. Wij informeren u daar later na afloop over.

Wel heeft SCODef aan de Minister laten weten dat als het om wat voor reden dan ook niét lukt om in 2016 tot afspraken te komen om die (delen van) het SBK te borgen in de staande rechtspositie, er volgend jaar weer een zelfde verzoek tot verlenging van de SCODef op tafel ligt.

Sociaal vangnet
Het besluit van de Minister was wat minder ruimhartig dan waar de MARVER op had gehoopt. Maar er is met deze afspraak voldoende basis om alle vormen van overleg met de werkgever Defensie weer te hervatten. De MARVER is vooral tevreden dat er met deze verlenging duidelijkheid is ontstaan en er voldoende zekerheid voor onze leden is dat er ook volgend jaar een sociaal vangnet beschikbaar is als zij door een reorganisatietraject geraakt worden.

Meer over:
SOD
C&R