27 februari 2019

TOD weer terug in het normale tarief

Defensie heeft laten weten dat ze de TOD weer onder het normale tarief gaan verrekenen. Dit zullen ze met het loon van april en met terugwerkende kracht gaan doen. Dit komt na de oproep van de MARVER om bezwaar te maken. Het is goed om te zien dat de druk vanuit onder andere de MARVER heeft gewerkt. Uiteraard zijn wij blij dat de top van Defensie bij zinnen is gekomen en nu wel eens rekening houdt met het personeel.

Al direct na de loonstrook van januari hebben de bonden, waaronder de MARVER, bij Defensie aangedrongen op het herstellen van de fout die zij gemaakt hadden met het verrekenen van de TOD onder het bijzondere tarief. Toen bleek dat men in de top van Defensie verdeeld was op dit punt en de fout in februari nog niet hersteld was, heeft de MARVER de leden opgeroepen om bezwaar te maken. Deze oproep heeft dus de juiste uitwerking gehad. Het is dan ook niet meer nodig om bezwaar aan te tekenen. We willen alle leden die dit reeds hebben gedaan hiervoor bedanken. Samen zijn we sterk en boeken we dus resultaat.

Meer over:
C&R
BVJ