18 november 2015

Uitzendbescherming: Minister schendt afspraak

De Minister van Defensie is haar afspraken met de bonden over uitzendbescherming niet nagekomen. Dat bleek in het overleg op dinsdag 11 november 2014 waarin de uitzending Air Task Force (ATF) Middle East aan de orde kwam. De bonden hebben al het formele overleg met Defensie daarom voorlopig stilgelegd.

Momenteel verblijven in het uitzendgebied in het Midden-Oosten 28 militairen van wie de uitzendbescherming door Defensie niet wordt gerespecteerd. De MARVER liet samen met de andere defensiebonden weten het onacceptabel te vinden dat de Minister zich niet houdt aan de afspraken die met de bonden gemaakt zijn over de uitzendbescherming. Na een stevige discussie in november 2013 is door de Minister de norm voor uitzendbescherming herbevestigd in een formele vergadering van het Sector Overleg Defensie (SOD). Dat gebeurde naar aanleiding van het feit dat de Minister bij de verlenging van de Patriot-missie in Turkije had gemeld dat zij de uitzendbescherming van militairen niet kon garanderen. Door de Minister is toen ook uitgesproken dat de uitzendbescherming wordt gehandhaafd.

Bezuinigingen
Voor de MARVER is de reden waarom iedere keer de uitzendbescherming van onze leden door de Minister geweld wordt aangedaan wel duidelijk. Dit wordt veroorzaakt door de onverantwoorde bezuinigingen die Defensie de afgelopen jaren te verwerken heeft gekregen. Het ambitieniveau van de politiek en Defensie zelf hebben namelijk geen gelijke tred gehouden met die bezuinigingen. Tijdens de discussie van afgelopen dinsdag kwam dan ook de vraag aan de orde of politieke wensen en/of ambities van de Minister volgens haar rechtvaardigen dat de afspraken die door haar met de centrales gemaakt zijn ineens niet meer gelden en niets meer waard zijn. Het antwoordt hierop zal door de Minister in een formele vergadering van het SOD gegeven moeten worden. Tot die tijd is daarom het overleg door de defensiebonden voorlopig stilgelegd.

Dubbelhartig
De Minister is wat de uitzendbescherming aangaat ook tijdens de discussie rond de verlenging van de Patriot Missie in Turkije al dubbelhartig geweest. Tijdens die discussie op 26 november 2013 liet ze de bonden aan de ene kant onomwonden weten: ‘De uitzendbescherming staat. Afspraak is afspraak.’ Aan de andere kant kwam het er toen op neer dat Defensie individuele afspraken met militairen heeft gemaakt die zij na terugkeer van een missie sneller wilden inzetten dan na twee perioden rust. Individuele afspraken waar de MARVER in ieder geval niet achter staat.

Een op, twee af
De uitzendbescherming betekent dat voor een militair op een uitzending twee periodes van gelijke lengte als de uitzending volgen waarin die militair niet wordt uitgezonden. Hierdoor wordt de gezondheid van medewerkers gewaarborgd– ook op langere termijn. Bovendien zorgt de uitzendbescherming ervoor dat militairen voldoende tijd thuis kunnen doorbrengen in de eigen sociale omgeving.

Meer over:
SOD
GVW