1 februari 2023

Veel vragen over terugdraaien Kwaliteit boven Anciënniteit

De afgelopen dagen ontving de MARVER diverse reacties en vragen van leden over het terugdraaien van ‘Kwaliteit boven Anciënniteit’ (KbA). Enkele collega’s deelden ideeën met ons over hoe KbA zou kunnen of moeten worden ingevuld. Juist omdat medewerkers – onze leden dus – ook een stem verdienen, is het erg belangrijk om goed overleg te voeren over dit soort regels.

Ook klopten leden bij ons aan die teleurgesteld zijn, omdat door het terugdraaien van KbA hun sollicitatie wordt afgebroken of omdat zij hierdoor toch geen kans maken op een gewilde functie. Wij begrijpen hun teleurstelling volkomen, maar vinden dat dit te wijten is aan de KMar en Defensie.   
Natuurlijk waren wij er als MARVER van op de hoogte dat de KMar plannen had om KbA op termijn te gaan invoeren. De datum van 1 januari 2023 was ons echter onbekend. We moesten uit KMarMagazine vernemen dat de KMar heeft besloten KbA zonder overleg in te voeren.

Volstrekt onmogelijk
Meerdere keren lieten wij de KMar-leiding het afgelopen jaar al weten dat over een eventuele invoering en over de randvoorwaarden hiervan overleg met de vakbonden zou moeten worden gevoerd. Naar onze overtuiging is het volstrekt onmogelijk dat de KMar-leiding dit niet wist. Toch heeft zij er in overleg met de HDP voor gekozen om KbA in te voeren. Dat is in strijd met het Besluit Georganiseerd Overleg Defensie. De KMar en Defensie hebben met de invoering van KbA de wet ‘overtreden’ en dat vinden wij kwalijk. Gezien dit feit was er voor de KMar daarom geen enkele andere optie dan om KbA weer terug te draaien. Je kunt immers geen illegale regeling in stand houden.

Ernstige zorgen
Het is nu aan de KMar om ervoor te zorgen dat er alsnog een overleg volgt over KbA. Hierbij willen wij nadrukkelijk niet ‘overleggen om het overleggen’ of ‘het gesprek voeren om op onze strepen te gaan staan’. Wij maken ons echter oprecht ernstige zorgen over jullie rechtspositie.
KbA draait namelijk om de vraag wanneer je mag doorstromen naar een hogere rang en of je een functie kunt krijgen en wat hiervoor nodig is. Dat betekent ook dat hierin zou worden vastgelegd wanneer je kunt worden afgewezen. Al deze aspecten hebben directe invloed op jouw carrière en op jouw inkomen. Daarom moeten deze goed worden vastgelegd in officiële regelgeving waarop jij als individu ook een beroep kunt doen als dit nodig is. Op lange termijn voorkomt dat veel teleurstellingen.

Meer over:
AVW