23 februari 2018

Verklaring MARVER over demonstratie 18 maart tegen racisme

Naar aanleiding van berichtgeving over de demonstratie op 18 maart georganiseerd door het comité 21 maart is er onrust ontstaan bij leden van de MARVER. De onrust bestaat uit het feit dat de FNV deze demonstratie ondersteunt, terwijl onze leden zich niet herkennen in de boodschap vanuit het comité 21 maart en leden moeite hebben met een aantal organisaties die deze demonstratie ondersteunen.

Standpunt MARVER
Vanzelfsprekend strijden ook wij tegen racisme en discriminatie op de werkvloer. Echter, de wijze waarop dit op dit moment wordt vormgegeven door het comité 21 maart heeft niet onze steun. Wij distantiëren ons van de demonstratie op 18 maart om de volgende redenen:

  • De demonstratie richt zich tegen politieke partijen, welke een democratisch gekozen vertegenwoordiging kennen in onder meer de Tweede Kamer. Strijden tegen discriminatie en racisme houdt ook in dat je strijdt tegen uitsluiting. De wijze waarop het comité 21 maart heeft gecommuniceerd sluit miljoenen mensen uit die gekozen hebben voor deze politieke partijen. Wij zijn van mening dat uitsluiting nooit goed is. Een publiek debat is de enige juiste weg binnen een democratische rechtsstaat.

  • Een aantal ondersteunende organisaties zijn door onder andere de AIVD aangemerkt als extreemlinks en gewelddadig. Deze organisatie schuwen het niet om geweld te gebruiken tegen politiemensen en leden van de Koninklijke Marechaussee tijdens demonstraties. Wij keuren geweld tegen politiemensen en marechaussees af en kunnen om die reden een demonstratie met deelname van deze groeperingen dan ook niet ondersteunen. Wij keuren extremisme, in welke vorm dan ook, altijd af.

De FNV is een vakbond van meer dan 1 miljoen leden. Het is inherent aan dit feit dat we het niet altijd met elkaar eens zijn. Ondanks dit verschil van inzicht zijn we nog steeds van mening dat de FNV het meest krachtige collectief is in Nederland om te strijden voor betere arbeidsomstandigheden. We blijven samen binnen de FNV strijden tegen doorgeslagen flex, afbraak van sociale voorzieningen en voor een beter en eerlijker pensioen. Wij zijn net zozeer tegen racisme, discriminatie en uitsluiting en roepen onze leden op om te allen tijde krachtig hiertegen op de treden.

Meer over:
BVJ