15 juni 2015

Verzoek of bezwaar AOW-gat? Stel het ABP in gebreke

Het College voor de Rechten van de Mens en verschillende ambtenarenrechters hebben eerder dit jaar te kennen gegeven dat het stopzetten van de UGM-uitkering bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar als leeftijdsdiscriminatie gezien moet worden. In verband hiermee hebben veel leden van de Marechausseevereniging een verzoek ingediend bij het ABP om hun UGM-uitkering door te laten lopen tot aan de AOW-leeftijd of bezwaar gemaakt tegen het besluit dat hun UGM-uitkering bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar stopt.

Brief ABP ontvangen?
Hebt u al wel een verzoek of bezwaar ingediend bij het ABP dan heeft u hoogstwaarschijnlijk onlangs een brief ontvangen van het ABP met als onderwerp : verzoek of bezwaar AOW-gat. Het ABP stelt in deze brief dat een oplossing voor het AOW-gat in de maak is en naar verwachting in oktober geëffectueerd wordt. Het ABP verzoekt daarom om de behandeling van uw verzoek/bezwaar aan te houden (in de wacht te zetten) totdat die oplossing is uitgewerkt. Met het bijgesloten formulier zou u hiervoor toestemming kunnen geven. Wij raden u aan geen toestemming te geven.

Niet akkoord met verder uitstel?
De MARVER is namelijk van mening dat het AOW-gat nu al volledig gedicht moet worden en er geen reden is voor uitstel. Kort geleden heeft het College voor de Rechten van de Mens nog te kennen gegeven dat leeftijdsdiscriminatie zo snel mogelijk ongedaan gemaakt moet worden en niet afhankelijk gemaakt mag worden van de uitkomst van onderhandelingen. Daarom raden wij aan niet met verder uitstel akkoord te gaan. U kunt op het formulier aangeven dat u niet akkoord gaat en dit retourneren aan het ABP. U kunt retournering ook helemaal achterwege laten. Als het formulier niet terugstuurt, geeft u geen toestemming voor aanhouding en moet het ABP verder gaan met de behandeling van uw verzoek of bezwaar.

Hebt u inmiddels met het formulier al wel toestemming gegeven voor aanhouding en wilt u die toestemming intrekken? Stuur/fax dan een korte brief naar het ABP waarin u aangeeft dat u de toestemming per direct intrekt. Vanzelfsprekend kunnen wij u behulpzaam zijn bij het opstellen van de brief.

Stel het ABP in gebreke!
Om te voorkomen dat het ABP alsnog heel lang wacht met het nemen van een besluit op uw verzoek of bezwaar raden wij u naast het bovenstaande ook nog aan om het ABP in gebreke te stellen. Dit is mogelijk zodra het ABP wettelijk gezien te lang doet over de behandeling van uw verzoek of bezwaar.
-Bij een verzoek is dat 8 weken na de ontvangst van dat verzoek door het ABP.
-Bij een bezwaar is dat na 6 weken na ontvangst van het bezwaar door het ABP.

Voorbeeld 1

3 maart 2015: verzoek door u verstuurd om UGM door te laten lopen
4 maart 2015 verzoek door ABP ontvangen
29 april 2015: behandeltermijn van 8 weken is verstreken
Ingebrekestelling kon vanaf 30 april 2015 verstuurd worden. Hebt u dit nog niet gedaan en u heeft het ABP geen toestemming gegeven om aan te houden? Dan kunt u alsnog per direct een ingebrekestelling versturen.

Voorbeeld 2

6 mei 2015: bezwaar door u verstuurd tegen AOW-gat
7 mei 2015: bezwaar ontvangen door het ABP
De behandeltermijn van 6 weken verloopt pas op 18 juni 2015. U kunt dus wel al het ABP-formulier retourneren maar u moet voor de ingebrekestelling nog even wachten tot 19 juni 2015.

Zijn die 8 of 6 weken verstreken en heeft u geen inhoudelijk besluit op uw verzoek of bezwaar ontvangen van het ABP dan kunt u onderstaand formulier ingebrekestelling (ook wel “formulier dwangsom bij niet tijdig beslissen” genoemd) invullen en opsturen naar het ABP.

Woont u in het buitenland? Dan zijn de termijnen anders. Neem in dat geval contact op met onze afdeling IBB.

Met deze ingebrekestelling geeft u aan dat u vindt dat de behandeling van uw verzoek of bezwaar lang genoeg heeft geduurd en dat het ABP nog slechts twee weken van u de tijd krijgt om te reageren. Doet het ABP dit niet dan gaat er na die twee weken een dwangsom lopen en kunnen we namens u beroep in stellen bij de rechtbank om alsnog een besluit af te dwingen en de dwangsom daadwerkelijk op te eisen.

Let op:
Voor de telling van de weken en de dwangsom is het erg belangrijk dat u de verzending van de ingebrekestelling kunt aantonen. Verzending per aangetekende post (naar Stichting Pensioenfonds ABP, Postbus 2677, 6401 DD Heerlen) is de meest zekere manier. U kunt het formulier ook faxen naar het ABP (045 - 5792681). Bewaar in dat geval het faxbewijs goed!

Advies nodig?
Zoals gezegd heeft het ABP na ontvangst van de ingebrekestelling nog twee weken de tijd voor het nemen van een beslissing. Blijft een tijdige beslissing uit of ontvangt u een afwijzing van het ABP dan zal de AFMP voor u beroep aantekenen bij de rechtbank en een dwangsom claimen. Hebt u advies nodig bel dan gerust met de Marechausseevereniging (0348 707433) of stuur een mailtje naar ibb@marechausseevereniging.nl. Wilt u dat we voor u in beroep gaan, stuur ons dan uw verzoek of bezwaar en de ingebrekestelling per mail toe. We gaan dan zo snel mogelijk voor u aan de slag.

formulieringebrekestelling.pdf
bezwaaraowgat_0.doc
intrekking_verklaring_en_ingebrekestelling.docx
verzoekaowgat_0.doc