Veelgestelde vragen

Filter: Pensioen (5)
Filter
Waarom moet de huidige pensioenregeling voor militairen gewijzigd worden?

De eindloonregeling (de huidige pensioenregeling) is mede vanwege de aanpassingen die door veranderende wet- en regelgeving iedere keer gemaakt moeten worden, steeds minder goed uitvoerbaar geworden. Daarnaast staat ook het pensioenresultaat van de eindloonregeling door de wettelijke aanpassingen van de afgelopen jaren al een tijd lang onder druk. Een gevolg van die wettelijke maatregelen is dat veel (oud)militairen over een steeds kleiner deel van hun salaris pensioen op kunnen bouwen.

Hoe gaat die nieuwe pensioenregeling voor militairen eruitzien?

In het AVW-akkoord is de afspraak opgenomen dat er uiterlijk 1 oktober 2018 overeenstemming moet zijn bereikt over een nieuwe pensioenregeling. Daarbij is als denkrichting een middelloonregeling aangegeven, maar dan wel één die defensiespecifiek wordt ingericht. Hoe die regeling er exact uit gaat zien zal afhangen van de onderhandelingen die daarover nog moeten plaatsvinden. De uitkomsten daarvan zullen in de loop van 2018 bekend worden in de vorm van een nieuw AVW-resultaat. Dat resultaat zal uiteraard eerst ter goedkeuring worden voorgelegd aan onze leden voordat het definitief kan worden ingevoerd.

Wat gebeurt er met het al opgebouwde pensioen (onder de eindloonregeling) als Defensie een nieuwe pensioenregeling voor militairen krijgt?

Als Defensie een nieuwe pensioenregeling voor militairen krijgt, blijft het pensioen dat je reeds hebt opgebouwd onder de eindloonregeling gewoon in stand. Je gaat pensioen opbouwen volgens de nieuwe systematiek, vanaf het moment dat de nieuwe pensioenregeling ingaat. Hoe er met het onder de eindloonregeling opgebouwde pensioen zal worden omgegaan (bijvoorbeeld het opnemen in de nieuwe regeling of het eindloon fixeren), zal onderdeel zijn van de onderhandelingen over de nieuwe regeling tussen de bonden en de werkgever.

Wat zijn de gevolgen van een nieuwe pensioenregeling voor mensen die al met UGM of met pensioen zijn?

Een nieuwe pensioenregeling zal voor gepensioneerden geen gevolgen hebben. De hoogte van het pensioen is voor deze mensen al vastgesteld en zal niet worden gewijzigd.

De gevolgen voor UGM-ers zijn nog niet bekend en zullen afhangen van de uitkomst van de onderhandelingen over de nieuwe militaire pensioenregeling. Daarover moet uiterlijk 1-10-2018 overeenstemming zijn bereikt. Dat betekent dat die regeling voor dat moment in de vorm van een nieuw AVW-resultaat aan de leden moet zijn voorgelegd en bekrachtigd.

Wat gebeurt er totdat de nieuwe pensioenregeling wordt ingevoerd?

Tot die tijd blijft de eindloonregeling in stand. Wel zullen er in 2018 meerdere veranderingen en vereenvoudigingen worden toegepast als overgangsjaar. Meer weten over de veranderingen in 2018? Klik hier.
Deze wijzigingen staan los van het AVW-akkoord 2017-2018.