18 juli 2022

Rechtspositie voor burgermedewerkers

Voor de burgermedewerkers geldt een andere rechtspositie dan voor militairen. De overeenkomst is dat ook burgermedewerkers zich vaak suf zoeken naar de juiste informatie in de vele regelingen die voor de burgermedewerkers op de MP-bundels staan.

Als hulpmiddel bij het zoeken geven we je een overzicht van de meest gezochte burgerregelingen en onderwerpen. Ben jij burgermedewerker bij Defensie en kom je er ondanks dit overzicht niet uit? Neem dan contact met ons op, dan zoeken we met je mee.

Loopbaan, van aanstelling tot ontslag
In het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (BARD) vind je onder andere informatie over je aanstelling, loopbaan, werktijden, verlof en ontslag. Via deze link vind je het BARD.

Inkomen, toelagen en vergoedingen

Zoals de naam al zegt, staat er in het Inkomstenbesluit Burgerlijke Ambtenaren Defensie (IBBAD) van alles over je inkomen. Dan gaat het niet alleen over bezoldiging, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, maar ook over vergoedingen voor andere situaties. Denk daarbij aan ziekte, overwerk of onregelmatige diensten (TOD). Via deze link vind je het IBBAD.

Enkele toelagen, premies en vergoedingen zijn verder uitgewerkt in de Inkomstenregeling Burgerlijke Ambtenaren Defensie (IRBAD). Via
deze link vind je de IRBAD. 

Reiskosten, woon-werk en dienstreizen

Het Verplaatsingskostenbesluit Defensie (VKBD) regelt van alles rondom verplaatsingen. Niet alleen voor jouw woon-werkverkeer, maar ook als je bijvoorbeeld moet verhuizen. Via deze link vind je het VKBD.

Enkele onderwerpen uit het VKBD zijn verder uitgewerkt in de Verplaatsingskostenregeling Defensie (VKRD). Via deze link vind je de VKRD. 

Voor dienstreizen gelden weer afwijkende regels. Die zijn gebaseerd op het Besluit Dienstreizen Defensie (BDD). Via deze link vind je het BDD. 

Meer informatie over reiskosten en verblijfkosten tijdens een dienstreis vind je in de Regeling Dienstreizen Defensie (RDD). Via deze link vind je de RDD.

Buitenland
Krijg je als burgermedewerker een functie in het buitenland? Dan is het Voorzieningenstelsel Buitenland Defensiepersoneel (VBD) op jou van toepassing. Via deze link vind je het VBD.