18 juli 2022

Rechtspositie voor na de dienst

Ook na je loopbaan werkt de rechtspositie van Defensie nog door. Hierbij kun je als postactieve defensiemedewerker niet alleen denken aan je pensioen, maar ook aan andere regelingen, die afhankelijk zijn van het soort ontslag. Sommigen verlaten Defensie immers op eigen verzoek, terwijl anderen door een contracteinde, ontslagleeftijd, reorganisatie of ziekte met hun werk stoppen.

Dit is een overzicht van de meest gezochte regelingen voor na de dienst, zowel voor oud-militairen als voor oud-burgermedewerkers. Mis je specifieke regelingen of situaties? Neem dan even contact met ons op.

SBK 2012 en BWW
Moet je Defensie verlaten vanwege een reorganisatie? Dan is het Sociaal Beleidskader Defensie 2012-2016 (SBK 2012) waarschijnlijk op jou van toepassing. Via deze link vind je het SBK 2012. 

Na ontslag op basis van het SBK 2012 of als je contract bij Defensie eindigt, kun je vaak aanspraak maken op een financieel vangnet. De voorwaarden hiervoor staan in het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Defensie (BWW). Via deze link vind je het BWW.

SBK 2004 en wachtgeld

Heb je Defensie moeten verlaten vóór 2012? Of werd je boventallig door een reorganisatie die al vóór 2012 was gestart? Dan geldt het Sociaal Beleidskader 2004 (SBK 2004) nog voor jou. Via deze link vind je het SBK 2004. 

Het financiële vangnet voor het SBK 2004 werd gevormd door wachtgeld. Voor militairen op basis van de Militaire Wachtgeldregeling 1961. Via deze link vind je de Militaire Wachtgeldregeling 1961. 

Voor burgermedewerkers op basis van het Wachtgeldbesluit burgerlijke ambtenaren defensie. Via deze link vind je het Wachtgeldbesluit.
 
UGM en FLO

Bereik je als militair de ontslagleeftijd zoals bepaald in het AMAR? Dan ga je met functioneel leeftijdsontslag (FLO) en ontvang je een uitkering op basis van de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM). Via deze link vind je de UGM. 

De meeste burgermedewerkers gaan tegenwoordig met pensioen op de AOW-gerechtigde leeftijd. Voor bepaalde groepen geldt nog een eerdere FLO. Zij ontvangen dan een uitkering op basis van het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie. Via deze link vind je het Besluit uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag burgerlijke ambtenaren defensie. 

Veteranen
Ben je veteraan en heb je steun of zorg nodig in verband met je uitzendverleden? Ook na het verlaten van Defensie kun je een beroep doen op de Veteranenwet. Via deze link vind je de Veteranenwet en via deze link het Veteranenbesluit. 

Dienstslachtoffers
Ben je tijdens je loopbaan bij Defensie arbeidsongeschikt geworden door de dienst? Dan heb je misschien recht op een aanvullende uitkering. Voor de (oud)militair is die uitkering te vinden in het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen. Via deze link vind je het Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen. 

Voor burgermedewerkers bestaat er een uitkering op basis van het Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren defensie. Via deze link vind je het Besluit aanvulling arbeidsongeschiktheidsuitkering burgerlijke ambtenaren.