4 juli 2024

Wat doet de MARVER voor jou?

De MARVER spant zich voortdurend in om de arbeidsvoorwaarden voor haar leden te verbeteren. Hierbij kun je niet alleen denken aan loon en vergoedingen, maar ook aan loopbaankansen, opleidingen, verlof, werktijden en veiligheid. De MARVER zet zich eveneens in voor zaken die belangrijk zijn ná een loopbaan bij Defensie, zoals pensioen, UGM, uitkeringen of voorzieningen.

De MARVER doet dit door op alle niveaus, uiteenlopend van de minister en de staatssecretaris van Defensie, tot de HDP en de leidinggevenden op de werkvloer, in gesprek te gaan en afspraken te maken. Voor deze onderhandelingen zetten wij professionele bestuurders en sectorhoofden in. Zij krijgen steun van (juridische) beleidsmedewerkers en een groot netwerk van kaderleden op de werkvloer.

Het hoogste niveau waarop de MARVER met de werkgever overlegt, is het zogeheten Sectoroverleg Defensie, ofwel het SOD. Aan dat landelijke overleg nemen twee partijen deel. De ene partij is de werkgever, in dit geval (een vertegenwoordiger van) de staatssecretaris van Defensie. De MARVER (mede namens de AFMP en FNV Overheid) en de drie andere defensiebonden/centrales zijn de andere partij.

Cao-onderhandelingen
Om de zoveel tijd onderhandelen we in het SOD met de werkgever over nieuwe investeringen in de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Het doel is dan een zogenaamd Arbeidsvoorwaardenakkoord voor langere tijd, dat ook wel cao wordt genoemd. Hier vind je het nieuwste avw-akkoord 2025-2026 dat sociale partners op 2 juli 2024 ondertekenden.

In tegenstelling tot bij andere Nederlandse werkgevers komt zo’n cao bij Defensie niet in één overzichtelijk cao-boekje. Omdat Defensie een overheidswerkgever is, moeten deze cao-afspraken verder worden uitgewerkt en worden opgenomen in de wet- en regelgeving voor Defensie. Voor militairen gebeurt dit in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement (AMAR) of in het Inkomstenbesluit Militairen (IBM). Voor burgermedewerkers wordt dit opgenomen in het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie (BARD) of in het Inkomstenbesluit Burgerlijke Ambtenaren Defensie (IBAD).

Voordat dit gebeurt, leggen we het cao-resultaat natuurlijk wel altijd eerst ter goedkeuring aan jou en alle andere MARVER-leden voor. Vinden jullie het afsprakenpakket te mager en weigert de minister meer te bieden? Dan kunnen we besluiten de werkgever extra onder druk te gaan zetten door vakbondsacties. Bij voorkeur doen we dit samen met de andere defensiebonden.

SOD-werkgroepen
Buiten de cao-trajecten ligt ons overleg met de werkgever niet stil. Bijna wekelijks zit de MARVER met de werkgever aan tafel. Niet alleen om de cao-resultaten uit te werken, maar ook om de bestaande regelingen up-to-date te houden en waar nodig bij te werken en om bijvoorbeeld bij reorganisaties de gevolgen voor het personeel te bewaken. Dat doen we in verschillende SOD-werkgroepen, zoals de werkgroep AP, PA, AFR en REO. Lees hier de uitleg over deze werkgroepen en actueel nieuws over de onderwerpen die daar zijn besproken.