23 december 2015

AOW-gat militairen: Verboden onderscheid naar leeftijd

Het College oordeelt dat er duidelijk onderscheid gemaakt wordt naar leeftijd. Een onderscheid op grond van leeftijd is overigens niet altijd verboden. Maar het onderscheid wat Defensie toepast kan niet worden gerechtvaardigd, omdat het middel niet passend is (er is geen aansluiting met de AOW-uitkering meer) en bovendien disproportionele gevolgen heeft (een grote inkomensachteruitgang).

Het volledige oordeel is te vinden op de website: www.mensenrechten.nl.

De vraag is wat Defensie nu gaat doen. Zowel voor de oude gevallen, mensen die nu al een AOW gat hebben, als de nieuwe gevallen. Als goed werkgever behoort Defensie het oordeel naar onze mening over te nemen en: te voorkomen dat er een AOW gat ontstaat én het bestaande AOW gat bij defensiemedewerkers op te lossen.

Maak bezwaar of dien verzoek in!
Als Defensie het oordeel van het CvRM niét overneemt heeft het College in principe ook nog de mogelijkheid dit via de rechter af te dwingen. Het College grijpt echter zelden naar dit middel. Daarom raden we alle militairen die een UGM-besluit hebben gekregen waarvan de bezwaartermijn nog open staat én militairen die de komende tijd een UGM-besluit krijgen aan om binnen zes weken bezwaar te maken. Militairen die hun UGM-besluit meer dan zes weken geleden hebben ontvangen, adviseren we een verzoek in te dienen.

Bezwaar
Leden die minder dan zes weken geleden een UGM-beslissing van het ABP hebben gekregen, kunnen bezwaar maken. Onderaan dit artikel kunt u een voorbeeldtekst downloaden.
Het bezwaarschrift dient gezonden te worden naar:
Stichting Pensioenfonds ABP
Postbus 2677
6401 DD Heerlen.
Het is verstandig om het bezwaarschrift per aangetekende post te verzenden, omdat de verzending van het bezwaarschrift alleen op deze manier kan worden aangetoond.

Verzoek
Leden die meer dan zes weken een UGM-beslissing van het ABP hebben gekregen, kunnen een verzoek indienen. Onderaan dit artikel kunt u een voorbeeldtekst downloaden.
Het verzoek dient gezonden te worden naar:
Stichting Pensioenfonds ABP
Postbus 2677
6401 DD Heerlen.
Het is verstandig om het verzoek per aangetekende post te verzenden, omdat de verzending van het verzoek alleen op deze manier kan worden aangetoond.

Andere AOW-gaten
Niet alleen militairen met een UGM-uitkering kunnen te maken krijgen met een AOW-gat. Ook andere uitkeringen van zowel militairen als burgermedewerkers stoppen op de 65e jarige leeftijd en leveren daardoor een AOW-gat op. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn met de bovenwettelijke WW of bepaalde arbeidsongeschiktheidsaanvullingen.

Heeft u minder dan 6 weken geleden een besluit ontvangen van Defensie, WW-plus of bijvoorbeeld het ABP waarin u een uitkering of toelage wordt toegekend tot 65 jaar dan raden we u aan hiertegen bezwaar te maken. Indien u dit besluit met uw contactgegevens, lidmaatschapsnummer en geboortedatum mailt naar onze afdeling IBB (ibb@marechausseevereniging.nl), dan kunnen wij u hiervoor de juiste bezwaartekst toesturen.

Is uw besluit ouder dan 6 weken, dan is bezwaar niet meer mogelijk. U kunt dan wel een verzoek indienen om de uitkering of toelage door te laten lopen na uw 65e verjaardag. Ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn, maar aangezien hiervoor geen termijn geldt, kunt u hiermee ook wachten tot ongeveer drie maanden voordat u 65 jaar wordt. Ondertussen zullen wij ons in het georganiseerd overleg met Defensie uiteraard ten volle blijven inzetten voor het daadwerkelijk dichten van het AOW-gat. Niet alleen voor de UGM, maar ook voor alle andere regelingen binnen Defensie.

bezwaaraowgat.doc
verzoekaowgat.doc