8 april 2024

HB-lid Lex Brouwer: ‘Ik droeg altijd mijn steentje bij’

Lex Brouwer maakt sinds een kleine 12 jaar deel uit van het MARVER-hoofdbestuur. In een interview vertelt hij over zijn bestuurswerk en de meerwaarde van onze vereniging. “Voor de meeste collega’s vormen de avw-resultaten die wij samen met de andere bonden en Defensie bereiken de meest herkenbare toegevoegde waarde. Wij boeken echter ook successen voor individuele leden of voor groepen van collega’s."

Hoe werd je in 2012 Hoofdbestuurslid?
"Ik was vanaf 2010 districtsadjudant bij het district KMar West en in een grijzer verleden deed ik de nodige ervaring op binnen de medezeggenschap Schiphol en bij de toenmalige fracties Schiphol, Noord-Holland/Utrecht en West van de MARVER. In 2012 waren er meerdere openstaande vacatures in het Hoofdbestuur (HB, red.). Gezien mijn werkervaring vond ik het vanzelfsprekend om mij kandidaat te stellen als hoofdbestuurslid. Het voelde als een logisch vervolg hierop. Tijdens de Algemene Vergadering van de MARVER werd ik benoemd tot HB-lid."

Wat zijn jouw voornaamste drijfveren?
"Ik ben nieuwsgierig van aard en denk als hoofdbestuurslid graag mee over onderwerpen die voor onze leden belangrijk zijn. Tijdens mijn in 1981 gestarte KMar-loopbaan leverde ik dus een bijdrage aan de toenmalige MC Schiphol. Ook had ik meerdere stafadjudant-functies, waardoor ik in aanraking kwam met onderwerpen die alle KMar-collega’s aangaan. Mijn bestuurswerk beschouw ik als een doorontwikkeling van de kennis en ervaring die ik op deze terreinen opdeed. 2,5 jaar geleden ging ik met LOM. Los van de arbeidsvoorwaarden zijn er sindsdien nog altijd diverse interessante thema’s waarvoor ik me inspan, zoals pensioenen en reorganisaties."

Wat beschouw je als je grootste verdiensten?
"Deze vraag vind ik lastig te beantwoorden, omdat ik in het HB samenwerk met andere bestuurders en ook neventaken heb. Bovendien is er een onderscheid tussen de dagelijkse bestuurders en de overige bestuurders zoals ikzelf. Gedurende enkele jaren vertegenwoordigde ik de belangen van de MARVER in het gezamenlijke bestuur met de AFMP. Verder vind ik het belangrijk om met behulp van mijn netwerk het personeel te vertegenwoordigen en om te weten wat er speelt binnen de KMar en onder de leden. Verder denk ik mee over arbeidsvoorwaardenthema’s en interne verenigingsaangelegenheden. Soms houd ik me bezig met individuele kwesties van collega’s. Het is niet zo dat ik in mijn eentje iets heb bewerkstelligd voor de KMar of de vereniging. Wél droeg ik altijd mijn steentje bij."

Tot wanneer loopt jouw bestuursmandaat?    
"Mijn mandaat loopt tot medio 2025. Als zich in de tussentijd een geschikte opvolger aandient, maak ik graag plaats voor een jonger hoofdbestuurslid dat nog actief is bij de KMar. Ik hoop in de toekomst wel betrokken te blijven bij de vereniging, maar dan meer vanaf de zijlijn."

Welke eigenschappen moet je als bestuurder hebben?
"Je moet een brede interesse hebben, leergierig zijn, in staat zijn om dingen goed te verwoorden en het een en ander weten over de KMar-organisatie. Het allerbelangrijkst is dat je jezelf beschouwt als een vertegenwoordiger van de KMar-collega’s en van de vereniging. Je moet geen type zijn dat het liefst achter de geraniums zit. Je moet een uithangbord zijn en je durven uitspreken over thema’s."   

Wat is de meerwaarde van de MARVER?
"We zijn er voor de ander. De MARVER behartigt de individuele én de collectieve belangen van haar leden. Voor de meeste collega’s vormen de arbeidsvoorwaardenresultaten die wij samen met de andere bonden en Defensie bereiken de meest herkenbare toegevoegde waarde. Wij boeken echter ook successen voor individuele leden of voor groepen van collega’s."

In een verkorte versie is dit interview gepubliceerd in de op 28 maart verschenen uitgave van ons ledenmagazine Interventie. De complete versie van Interventie kun je ook lezen via onze website en ledenapp.

Meer over:
Vereniging